Home Aanmelden KVMO Nieuwsbrief Contact Lid worden AAA
   
Fiscaal voordeel KVMO-contributie voor actief-dienende leden

30 september 2014 - Actief-dienende KVMO-leden die jaarlijks aan de KVMO hun contributie betalen kunnen gebruik maken van een gunstige fiscale regeling, die neerkomt op een fiscaal voordeel van ca. 50%.  Lees verder


Vakmanschap

29 september 2014 - Weblog voorzitter: De KVMO is één van de oudste vakbonden van Nederland, maar zou ook bestempeld kunnen worden als een gilde. Een gilde is immers een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep.   Lees verder


Luitenant-generaal der mariniers Verkerk nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten

29 september 2014 - Vrijdag 26 september heeft Viceadmiraal Matthieu Borsboom het commando over het Commando Zeestrijdkrachten overgedragen aan Luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk.  Lees verder


Marinepersoneel de dupe van kledingtekorten bij het KPU-bedrijf?

26 september 2014 - De GOV|MHB, waarbij de KVMO is aangesloten, had signalen ontvangen dat recente lichtingen adelborsten en matrozen geen volledig kledingpakket hebben ontvangen als gevolg van tekorten. Reden om Defensie om tekst en uitleg te vragen. Vandaag heeft Defensie die gegeven.   Lees verder


Werkbeleving

22 september 2014 - Weblog voorzitter: Prinsjesdag is weer achter de rug. Nu is de periode van de cijferbrij en het is altijd een hele worsteling om de cijfers te doorgronden.   Lees verder


Tijd voor herstel

Derde dinsdag van september 2014 - Op het eerste oog is de KVMO gematigd positief over de Beleidsagenda van Defensie. Gematigd omdat er sprake lijkt te zijn van een toekomstige trendbreuk als het gaat om bezuinigen op het defensiebudget.
  Lees verder


Knikkers of kralen

15 september 2014 - Weblog voorzitter: Onlangs hebben de lidstaten tijdens de NAVO-top in Wales afspraken gemaakt over de ontwikkelingen van hun defensie-uitgaven.   Lees verder


Generaal Verkerk bevorderd

13 september 2014 - De KVMO feliciteert Generaal-Majoor der Mariniers Rob Verkerk met zijn bevordering tot Luitenant-Generaal der Mariniers vooruitlopend op zijn overname van het Commando Zeestrijdkrachten op vrijdag 26 september aanstaande.  Lees verder


KIM KVMO-concert 2014

11 september 2014 - Traditiegetrouw verzorgt muziekvereniging Winnubst het KIM KVMO-concert in het zaaltje van het KIM te Den Helder. Dit jaar vindt het concert plaats op maandag 6 oktober 2014.   Lees verder


Eerherstel

9 september 2014 - Weblog voorzitter: Onlangs las ik in Intermediair Magazine een artikel met de titel Meer dan twintig jaar snijden in de publieke sector: minder ambtenaren? Klinkt lekker, maar loze belofte. Het verminderen van het aantal ambtenaren staat sinds jaar en dag hoog op de prioriteitenlijst van alle politieke partijen.

  Lees verder


KVMO-lid gekozen tot maritiem ambassadeur

5 september - KVMO-lid Luitenant-ter-zee Guus van Fulpen is gekozen tot maritiem ambassadeur voor de hele maritieme sector. In het studiejaar 2014/2015 vormt hij het gezicht naar jongeren met interesse voor de maritieme wereld en is hij tevens het jonge boegbeeld voor de sector.  Lees verder


Maritiem Evenement KVMO

4 september 2014 - Dinsdag 2 sepember jl. vond het Maritiem Evenement plaats voor postactieve leden van de KVMO. Het programma bestond onder meer uit een vaartocht door de Amsterdamse grachten en een bezoek aan de Zaanse Schans.   Lees verder


Bijzonder onbemind?

1 september 2014 - Weblog voorzitter: De eerste werkweek zit er voor de meesten al weer op. Ik hoop dat u, net als ik, hebt kunnen genieten van uw verlof. Dit ondanks het feit dat het ‘werk’ vandaag de dag gewoon meegaat op vakantie.   Lees verder


OPINIE: Oorlogvoering in de 21e eeuw

30 augustus 2014 - Al enige tijd zoemen er in de pers nieuwe buzzwords:
High Politics versus Low Politics, Soft Power versus Hard Power, Symmetrische oorlogsvoering versus a-Symmetrische oorlogsvoering, Value based versus Interest based en Information Operations.
Termen die wij in de 20e eeuw niet kenden, behoudens die van propaganda. Nieuwe begrippen die aantonen hoe complex en verweven onze geglobaliseerde wereld in de 21e eeuw is geworden, termen, die factoren benoemen welke (in)direct van invloed zijn op de vrede, veiligheid en stabiliteit in onze hedendaagse klein geworden wereld.  Lees verder


Manifestatie 12 september

26 augustus 2014 - De militaire vakbonden AFMP/FNV, Marechausseevereniging, VBM en BBTV willen op vrijdag 12 september a.s. een manifestatie houden om aandacht te vragen voor betere arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel. De GOV|MHB, waarbij de KVMO is aangesloten, deelt de gevoelens van onvrede maar vindt een manifestatie op dit moment nog te vroeg.  Lees verder


Vacature Hoofd Bureau VP

22 augustus 2014 - Per 1 november 2014 ontstaat er een vacature voor Hoofd Bureau VP. Voor deze functie kunnen leden van de KVMO solliciteren.  Lees verder


64-jarigendag

22 augustus 2014 - Op donderdag 9 oktober 2014 organiseert de KVMO weer de jaarlijkse KVMO 64-jarigendag, met als thema Van UKW naar pensioen.   Lees verder


Sponsortocht Walk 4 Veterans

12 augustus 2014 - Vanaf maandag 6 t/m vrijdag 11 oktober 2014 wordt de ‘Walk 4 Veterans’ georganiseerd. Dit is een sponsortocht waarmee de Stichting KPPR een PTSS-hulphond wil bekostigen. De route van deze sponsortocht volgt het Pieterpad.  Lees verderKlik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten van 2011, 2012 en 2013

Klik hier voor het nieuwsarchief


Naar boven