Home Aanmelden KVMO Nieuwsbrief Contact Lid worden AAA
   

Overlijden luitenant-admiraal b.d. Kroon

24 juni 2012
Met leedwezen heeft het hoofdbestuur van de KVMO kennisgenomen van het overlijden op dinsdag 19 juni 2012 van luitenant-admiraal b.d. Luuk Kroon. Zijn familie heeft zijn overlijden zaterdag jl. bekend gemaakt.

Admiraal Kroon, oud-Chef Defensiestaf van het Ministerie van Defensie (1998 tot 2004), was een zeer gedreven marineofficier die veel voor de Koninklijke Marine en voor Defensie heeft betekend. In een rouwadvertentie in het NRC Handelsblad prees Minister Hans Hillen (Defensie) admiraal Kroon vanwege zijn doortastendheid en intelligentie die van grote waarde zijn geweest voor de modernisering en professionalisering van de krijgsmacht.

Admiraal Kroon is 69 jaar geworden.

Het hoofdbestuur wenst de familie, vrienden en bekenden de kracht toe dit grote verlies te verwerken.