Home Aanmelden KVMO Nieuwsbrief Contact Lid worden AAA
   

Werkgroep Jongeren


De Werkgroep Jongeren (WGJ)

De Werkgroep Jongeren (WGJ) is een enthousiaste en gevarieerde club jonge officieren en adelborsten die geregeld bijeenkomt om activiteiten te organiseren voor adelborsten en jonge officieren.
Maar ze gebruiken hun vergaderingen en bijeenkomsten ook om (bij) te praten over de onderwerpen die bij deze groep leven, over arbeidsvoorwaardelijke zaken en over andere relevante onderwerpen.
 
De WGJ, heeft via de voorzitter/vertegenwoordiger van de werkgroep, een actieve stem in het hoofdbestuur van de KVMO.

De werkgroep Jongeren organiseert regelmatig interessante en goed bezochte activiteiten, zoals Toekomstperspectief voor de jonge Marineofficier, thema-avonden 'Wat te doen voor je poen' en bijvoorbeeld een Thema-avond over het Patrouilleschip en de Maritieme Visie 2030.


Werkgroep Jongeren vernieuwd!

Eind 2013 heeft de WGJ een nieuwe samenstelling en opzet gekregen.

Jullie zijn ongetwijfeld al op de hoogte van het bestaan van de Werkgroep Jongeren (WGJ) binnen de KVMO. De werkgroep richt zich onder meer op het bevorderen van de betrokkenheid en inbreng van jonge (aspirant) officieren bij algemene arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid en beroepsvereniging gerelateerde onderwerpen. Hierbij adviseert de WGJ gevraagd en ongevraagd het hoofdbestuur van de KVMO op het gebied van jongerenaangelegenheden.
 
Daarnaast kent de WGJ een aantal doelstellingen die geënt zijn op het prikkelen van de betrokkenheid van jonge officieren onderling en hun oudere collega’s, evenals de uitbreiding van hun netwerk binnen het ministerie van Defensie.
 
De WGJ heeft de afgelopen jaren al diverse, goed bezochte, activiteiten ontplooid. Activiteiten zoals de bijeenkomst ‘toekomstperspectief’ in samenwerking met P&O, ‘Wat te doen voor je poen’-avonden, werkbezoeken en zogenaamde OPS-borrels bij operationele eenheden, bijvoorbeeld begin december aan boord van Zr. Ms. Friesland. Om deze activiteiten te organiseren groeide de WGJ uit tot een groep van ongeveer 30 personen, waarbij de voorzitter LTZA 2 OC Tim Timmerman vaak een voortrekkersrol nam.

Na het vertrek van Tim als voorzitter van de WGJ - en om de focus ook voor 2014 te houden op deze activiteiten - is besloten een doorstart te maken met een kleinere kerngroep, waarbij de overige leden van de WGJ betrokken blijven in de vorm van ambassadeurs die de kerngroep kunnen ondersteunen.
 
Binnen de kerngroep zijn een aantal functies te onderscheiden. De voorzitter is LTZT 2 OC Bart Meere en hij wordt daarbij ondersteund door vicevoorzitter LTZA 2 OC Annecarijn Flens, beiden zullen afwisselend de WGJ vertegenwoordigen bij het hoofdbestuur KVMO. LTZ 2 Chris Elings is secretaris en wordt daarbij ondersteund door LTZA 2 Dirk Turnhout. Op zijn beurt ondersteunt Chris Dirk bij zijn taken die vallen onder PR/Communicatie. De activiteiten worden gecoördineerd door LTZ 2 Tom Tunnessen. De twee leden LTZ 2 OC Jonas Krot en LTZE 2 Roderick van Domburg zullen de overige kerngroepleden ondersteunen.
 
We houden jullie op de hoogte van de activiteiten via nieuwsbrieven, Facebook (groep jonge marineofficieren) en het Marineblad. Wij zijn bereikbaar via jongeren@kvmo.nl
Activiteiten van de WGJ 2014

De activiteiten die de WGJ organiseert variëren van een thema-avond tot een workshop en van een borrel tot een minisymposium. Ook in 2014 organiseert de WGJ een aantal bijeenkomsten. Zo staat er medio februari weer een avondbijeenkomst  in de reeks ‘Wat te doen voor je poen’ op de rol.
 
In april is een bezoek gepland aan Schiphol. En er worden dit jaar in ieder geval twee ops-borrels gehouden aan boord van een van Zijner Majesteits schepen. De Karel Doorman zal er, in november, één van zijn.Speciaal voor leden: de Adelborstenverzekering!

Op de pagina Adelborstenverzekering tref je informatie aan over zeer interessant verzekeringspakket, speciaal voor Adelborsten!
 

Contact

Heb je interesse in of ideeën voor de Werkgroep Jongeren of lijkt het je leuk om een keer een vergadering bij te wonen? Mail dan naar werkgroep.jongeren@kvmo.nl