Home Aanmelden KVMO Nieuwsbrief Contact Lid worden AAA
   

Banen4Defensie

28 juni 2012

Inmiddels is duidelijk dat het personeelsbestand van Defensie wel krimpt, maar dat dit de 'verkeerde' mensen betreft. Moge verwijzen naar de NRC-artikelen van vorige week dinsdag en woensdag. Van de 9.000 knelpuntcategorie mensen hebben er slechts enkele tientallen gereageerd op de zogenaamde knelpuntcategoriebrief. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen:
-    er is nog geen sense of urgency;
-    er is koudwatervrees.

Het instrument knelpuntcategorie is juist in het leven geroepen om mensen in beweging te krijgen, om met behulp van de elementen van het Sociaal Beleidskader 2012 naar een baan buiten Defensie te zoeken. Het instrument dreigt niet te gaan werken op deze wijze.

Initiatief vanuit de industrie
Inmiddels is er een initiatief vanuit de Nederlandse industrie is gekomen, Banen4Defensie, om juist voor de 40-plus categorie defensiemedewerkers (officieren, onderofficieren en burgermedewerkers) de -op zich begrijpelijke- koudwatervrees weg te nemen.

Nog voordat iemand als herplaatser is aangewezen (dan gelden immers andere spelregels en is er de externe bemiddelingsgroep USG die de mensen begeleidt van werk naar werk en anders naar een uitkeringssituatie) kan deze kennis maken met het bedrijfsleven, mét behoud van het huidige salaris.
Deze zogenaamde ervaringsplaatsen dienen om de defensiemedewerker voor een periode van 6 of 12 maanden  ‘te laten ruiken’ aan het bedrijfsleven – met behoud van alle bestaande SBK-aanspraken en arbeidsvoorwaarden.
Na ommekomst van de ervaringsplaats beslist betrokkene zelf of hij/zij daadwerkelijk overstapt. Mochten óf het bedrijf dat de ervaringsplaats aanbiedt óf betrokkene zich toch niet happy voelen, kunnen zij uit elkaar. Betrokken defensiemedewerker keert dan terug bij Defensie.
Bedrijven als Imtech, Damen, Navtrain, Shell, Tata-steel en Thales hebben zich hier al voor gemeld. Er is door Banen4Defensie een verrekeningsmodel voorgesteld voor  de compensatie van de salariskosten met defensie.

Aan dit plan zitten diverse voordelen:
-    betrokken defensiemedewerker kan risicoloos ‘proeven’ of hij/zij geschikt is voor het bedrijfsleven;
-    Defensie profileert zich als betrokken werkgever die alles in het werk stelt om moeilijk bemiddelbare mensen van 40+ van werk-naar-werk te begeleiden;
-    de lethargie die nu in de defensieorganisatie merkbaar wordt, wordt doorbroken;
-    Defensie creëert sneller dan nu verwachtbaar is financiële ruimt om de broodnodige werving invulling te geven.

Behoud
Dit plan heeft ook een positief effect op het behoud van essentieel operationeel personeel. Veel jongere militairen, rond de dertig, kijken 'naar boven' en zien hoe hun directe leidinggevenden in knelpuntcategorieën terechtkomen en herplaatser dreigen te worden. Dat is voor velen - zo laten zij weten- het extra zetje (naast het gebrek aan uitdaging en de donkere wolken van nieuwe bezuinigingen) om Defensie nú al de rug toe te keren, voordat Defensie optimaal operationeel rendement uit hen heeft kunnen behalen. Dat rendement loopt tot ongeveer de leeftijd van 45 jaar. Dat is de leeftijd die defensie in eerdere 'up or out'-plannen als extra uitstroommoment had voorgesteld. Dat extra uitstroommoment wordt nu via de Numerus fixus geforceerd met gedwongen ontslagen.

Wanneer dit plan vanuit de Nederlandse industrie momentum krijgt, toont Defensie aan de mensen die nu irreguliere uitstroom overwegen, dat zij daadwerkelijk een goede werkgever is die zorgt voor een soepele overgang van 40+ers naar de burgermaatschappij, anders dan via het traject 'overtollig en herplaatser'. Dat kan een rem zetten op de irreguliere uitstroom.

Stand van zaken
Het is fantastisch te zien hoe industriepartners van Defensie het initiatief hebben genomen door een dergelijk plan vorm te geven. Daar moet wat mee gedaan worden!
De verwachting is dat nog deze weken de besluitvorming binnen Defensie rond komt en de doelgroep, defensiemedewerkers in een knelpuntcategorie, nader zullen worden geïnformeerd.
De industrie zit er klaar voor en het defensiepersoneel verdient dit.

Reageren?