Home Aanmelden KVMO Nieuwsbrief Contact Lid worden AAA
   

GeschiedenisDe oorsprong  van de KVMO


De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren heeft haar oorsprong in 1883, toen op 10 april de “Vereniging tot behandeling van de op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen” werd opgericht. De aanleiding hiervoor was het vergaan van Zr. Ms. Adder als gevolg van technisch-operationele en veiligheidsgebreken. 

Lees hier het verhaal van de ramp met Zr. Ms. Adder
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de toen geheten “Marine-vereeniging” door de Duitse bezetter gedwongen haar activiteiten te staken. Vanaf 1947 vond een herstart plaats onder de naam ‘Vereniging van Marineofficieren’ (VMO). In 1983 ontving de vereniging het predikaat ‘Koninklijk’.
 
In 2008, bij het 125-jarig bestaan van de KVMO, is dit predikaat door Hare Majesteit de Koningin bestendigd.

Bij de foto: het monument, op de algemene begraafplaats te Huisduinen, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de scheepsramp met de rammonitor Zr.Ms. Adder.