Home Aanmelden KVMO Nieuwsbrief Contact Lid worden AAA
   

Links

Aangesloten verenigingen bij de GOV|MHB

GOV/MHB - Gezamenlijke Officierenverenigingen en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie
Koninklijke Vereniging van Marineofficieren
NOV - Nederlandse Officieren Vereniging
KVNRO - Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren

Aangesloten bij de CMHF-sector Defensie

GOV/MHB - Gezamenlijke Officierenverenigingen en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie
Koninklijke Vereniging van Marineofficieren
NOV - Nederlandse Officieren Vereniging
KVNRO - Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren
ODB - Onafhankelijke Defensie Bond

Marine

Koninklijk Instituut voor de Marine [ KIM ]
Werken bij de Marine
Dienst der Hydrografie
Marineclub
Marinedagen
Onderlinge Bijstand
Jane's Navy International
Maritiem Nederland
Marineschepen
Vereniging van officieren der mariniers 'Willem Joseph Baron van Ghent'
Vereniging van Oud-officieren van de Technische Dienst der KM (VOOTD)
Kring van oud ED officieren van de Koninklijke Marine (KOED)
KIM Alumni Vereniging


VVKM 229: Handleiding betreffende het maatschappelijk verkeer van marine-officieren


Selamat Makan: Indonesisch Kookboek van de Koninklijke Marine


Defensie

Ministerie van Defensie
Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap
Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht (KVEO)
North Atlantic Treaty Organisation
Journal of Electronic Defensie
Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid
Stichting Veteranen Platform
Veteraneninstituut
Defensie Uniform Privé Museum

 

Bonden

VCP - Vakcentrale voor Professionals
CMHF - Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen
GOV/MHB - Gezamenlijke Officierenverenigingen en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie
NOV - Nederlandse Officieren Vereniging

KVNRO - Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren
ODB - Onafhankelijke Defensie Bond

ACOM - CNV Bond van militairen

AFMP - Algemene Federatie van Militair Personeel - FNV-bond van Militairen
VBM - Vakbond voor Defensiepersoneel

Advies & Onderzoek


Adviesraad Internationale Vraagstukken

Atlantische Commissie
Netherlands Institute of International Relations [ Clingendael ]
Naval Technology

Musea

Bataviawerf Nationaal Scheepshistorisch Centrum
Fort Kijkduin
Maritiem Museum Prins Hendrik
Marinemuseum
Mariniersmuseum
Nederlands Scheepvaartmuseum
Zuiderzeemuseum
Stichting Keep them landing
Zeeuws Maritiem MuZEEum Vlissingen


Zorgverzekering SZVK

Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
Univé Zorgverzekeringen
Zorgzaam


Overige

CAO startpagina
Alles over Michiel de Ruyter
Contact Oud Mariniers
Vereniging van officieren der mariniers 'Willem Joseph Baron van Ghent'

Vlissingen
Wandelsport Vereniging Koninklijke Marine
Wereldhavendagen RotterdamNaar boven