Home Aanmelden KVMO Nieuwsbrief Contact Lid worden AAA
   

Maritiem Evenement KVMO
Algemeen

Jaarlijks organiseert de KVMO voor haar postactieve leden een Maritiem Evenement dat zeer wordt gewaardeerd, vanwege het aantrekkelijke programma en het hoge reüniegehalte van deze bijeenkomst.

Lees meer over het vorige Maritiem Evenement op de servicepagina van de werkgroep Postactieven, onder Maritiem Evenement 2013.


Maritiem Evenement in 2014 - een terublik 


Op 2 september 2014 vond het Maritiem Evenement 2014 (ME2014) plaats, met een afwisselend programma.
In het Evenementen Centrum Amsterdam (ECA) op het marine-etablissement aldaar werden, na ontvangst met koffie en versnapering, de 161 deelnemers welkom geheten door de voorzitter van de Werkgroep Postactieven, Peter van Sprang.

Vervolgens vertrok het gezelschap in drie boten voor een rondvaart van vijf kwartier door de Amsterdamse grachten.
Dat geschiedde in goed maritieme traditie: "formation one, standard distance". De ingehuurde gidsen vertelden met verve over hetgeen onderweg was te zien. Na terugkeer op het ECA volgde een broodjeslunch. Daarna volgde het middagprogramma, bestaande uit een bezoek aan het museum "Stoomgemaal Halfweg" en de Zaanse Schans, een aperitief in het ECA en - voor de 135 deelnemers die zich daarvoor hadden opgegeven - een Indisch buffet in het bedrijfsrestaurant.

Het middagprogramma moest helaas worden gesplitst: twee bussen gingen eerst naar het stoomgemaal en daarna Zaanse Schans terwijl de derde eerst naar Zaanse Schans en vervolgens naar het stoomgemaal ging. Die splitsing was noodzakelijk omdat het stoomgemaal een beperkte bezoekcapaciteit heeft. Aanvankelijk was daarom een limiet gesteld van 120 deelnemers. Maar drie dagen na de openstelling van de inschrijving was die limiet reeds overschreden, terwijl het Marineblad met de inschrijfmogelijkheid nog moest verschijnen! Door het middagprogramma te splitsen en een derde rondvaartboot en een derde touringcar in te huren kon iedereen die zich tijdig had ingeschreven toch deelnemen aan het evenement.

Stoomgemaal Halfweg is een rijksmonument. Het gemaal was voor ons bezoek daadwerkelijk op stoom gebracht, waardoor een prachtige indruk werd verkregen van dit machtige gemaal dat maar liefst 25.000 liter water per seconde vanuit de Ringvaart om de Haarlemmermeerpolder in het Noordzeekanaal kan pompen. Ook konden miniatuurstoom­machines worden bewonderd. De enthousiaste rondleiders, waarvan een zijn vakantie in Limburg speciaal voor ons bezoek had onderbroken, voorzagen ons ruimschoots van informatie en beantwoordden vele vragen.

De Zaanse Schans is een woon-werkbuurt uit de 18e en 19e eeuw. Veel huisjes zijn gewoon bewoond. Op het terrein van de Zaanse Schans bevinden zich tal van Zaanse huisjes, industriemolens, een kaasmakerij, een klompenmakerij, een kuiperij en een aantal musea. Met de aan de deelnemers verstrekte Zaanse Schans Card konden een van de drie industriemolens en het Zaans Museum en het Verkade Museum worden bezocht. Met die Card heeft men ook korting in het Uurwerkenmuseum, het Bakkerijmuseum, de Albert Heijn museumwinkel  en op aankopen in de vele souvenirwinkeltjes. De meeste deelnemers zwermden na aankomst uit over het gehele terrein, enkele andere volstonden met het op een bankje genieten van - gelukkig aanwezige - zon. De tijd was te kort om alles te zien. Maar diverse deelnemers gaven aan nog een keer terug te zullen komen. Doen zij dit vóór 1 november 2014, dan kunnen zij nog genieten van de kortingen van de Zaanse Schans Card die tot die datum geldig blijven.

Na terugkeer op het ECA volgden een geanimeerd aperitief en een even gezellige rijsttafel. Het was ruim na 20.00 uur dat de laatste deelnemers op weg gingen naar huis.

Klik hier voor de foto's!