Home Aanmelden KVMO Nieuwsbrief Contact Lid worden AAA
   

Moverend


11 juni 2012


7 juni 2012 was een bijzondere dag voor de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. De marine kwam die dag driemaal in het nieuws.

In de eerste plaats omdat de KVMO haar jaarvergadering hield. Het onderwerp was ‘Maatschappelijk draagvlak voor Defensie’. Een vijftal sprekers gaven vanuit hun achtergrond (betrokken Nederlander, journalist, politicus, militair en wetenschapper) hun visie op het onderwerp. Dat leidde tot 5 geheel verschillende voordrachten, die aanleiding waren voor pittige vragen en discussies tijdens het discussieforum. Diezelfde avond publiceerde NRC Handelsblad de strekking van de lezing 'Come fly with me’ van ‘oud-marineofficier, ondernemer, betrokken Nederlander en Europeaan’ Ton Welter (foto) op de opiniepagina. Een lezing die gretig aftrek vond op diverse internetfora én die columniste Rosanne Hertzberger wellicht inspireerde tot het schrijven van een eigen opiniestuk: ‘Beangstigend, de staat van ons leger’.

Vervolgens werd tegelijkertijd met ons symposium ‘Maatschappelijk draagvlak voor Defensie’  het conceptverkiezingsprogramma van de PvdA gepresenteerd. Een verkiezingsprogramma waarin, om voor de PvdA moverende redenen, blijkbaar afscheid wordt genomen van de Koninklijke Marine zoals we die nu kennen en waarvan de samenstelling dag-in dag-uit nodig blijkt te zijn. Bijzonder wrang. De Koninklijke Marine is de afgelopen 67 jaar enorm veranderd. De particuliere website Marineschepen.nl brengt op internet de ontwikkeling van de Nederlandse marineschepen in kaart. Het artikel ‘Koninklijke Marine van 1945 tot 2012’ moet tot nadenken stemmen. Maar deze kennis is natuurlijk bijzonder onhandig, wanneer je fact free politics tot het hoogste goed hebt verheven.

Ten derde werd 7 juni bekend dat vice-admiraal Wim Nagtegaal  ‘om hem moverende redenen’ zijn ontslag heeft aangeboden. Bij mijn weten is de afgelopen decennia slechts één keer eerder een topmilitair vrijwillig opgestapt. Het betrof in 1994 de toenmalige chef defensiestaf generaal Arie van der Vlis, die zich niet kon verenigen met het defensiebeleid van het kabinet-Kok. Ik denk daarom dat de minister publiekelijk nog wat heeft uit te leggen, om speculeren over de exacte redenen van het vertrek van VADM Nagtegaal te voorkomen. De Koninklijke Marine is VADM Nagtegaal, die aan de wieg stond van de Marinestudie 2005 en de Maritieme Visie 2030, veel verschuldigd – dat durf ik wel te stellen.

Maar de karavaan trekt voort. Vandaag houdt de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen en de KMS naar Ermelo. Frappant is dat in de regionale dagbladen een artikel verscheen waarin de Doornse middenstand aangaf dat de mariniers nauwelijks iets uitgeven in Doorn – een verklaring die in schril contrast staat met de stelling van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wat daar van zij, voor de betrokken mariniers en hun gezinnen is een verplaatsing van de kazerne in deze tijden van tweeverdieners en van dalende huizenprijzen zeker niet gemakkelijk. Desondanks blijf ik van mening dat verplaatsing naar Vlissingen voor het Korps Mariniers – en daarmee voor de mariniers - op langere termijn de beste optie is.

Uw voorzitter

Reageren?