Home Aanmelden KVMO Nieuwsbrief Contact Lid worden AAA
   

Overlijden erelid Karel Spaans

15 juni 2012


In memoriam

 
Karel Spaans (24 september 1921 - 15 juni 2012)
Erelid van de KVMO
 

Met leedwezen maakt het hoofdbestuur van de KVMO bekend dat vandaag, 15 juni 2012, LTZSD 1 b.d. K.G. (Karel) Spaans is overleden. Sinds 1963, toen hij secretaris werd van de ‘Vereniging van Marineofficieren’, is Karel Spaans nauw betrokken geweest bij de KVMO. Als secretaris heeft hij onder meer het verenigingsnieuws opgezet (‘het blauwe katern’) en is hij begonnen met het vastleggen van de geschiedschrijving van de vereniging. Na zijn leeftijdsontslag is hij, van 1984 tot 1988, hoofdbestuurslid van de KVMO geweest.
 
Karel heeft zich tot de dag van vandaag ingezet voor de KVMO en de FVNO|MHB. Hij corrigeerde nauwgezet de kopij voor het ProDef bulletin, de opvolger van het FVNO-bulletin en KVMO Mededelingenblad.
 
Karel Spaans had, voordat hij in 1945 bij de Koninklijke Marine kwam al veel meegemaakt. In 1943 weigerde hij als student Sociografie in Amsterdam een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter te tekenen, waardoor hij niet verder kon studeren en gedwongen tewerk werd gesteld in Duitsland. Na negen maanden wist hij samen met een landgenoot te ontsnappen en ongemerkt terug te keren naar Nederland.
 
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog meldde hij zich bij het wervingsbureau van de marine en werd aangenomen en opgeleid tot officier. Zijn eerste functie in 1945 was bij de Verbindingsdienst. Gedurende zijn marineloopbaan, die eindigde in 1975, heeft hij voornamelijk voor deze dienst gewerkt. Hij noemde zichzelf een ‘atypische’ marineofficier, want hij had nooit gevaren.
 
In 1989 ontving hij het erelidmaatschap van de KVMO vanwege zijn langdurige verdiensten als secretaris, lid van het Hoofdbestuur en redacteur van het Mededelingenblad van de vereniging.
 
In 1998 werd de grote vergaderzaal van het kantoor van de KVMO naar hem vernoemd. In een interview met hem in het Marineblad, in 2009, zei hij daarover: ‘Ik vond dat toen, en vind dat nog steeds, heel eervol.’
 
Karel Spaans is 90 jaar geworden.
 
Het hoofdbestuur wenst de familie, vrienden en bekenden van Karel de kracht toe dit grote verlies te dragen.