Home Aanmelden KVMO Nieuwsbrief Contact Lid worden AAA
   

Stemadvies

4 juni 2012
 
Afgelopen donderdag en vrijdag was ik in Den Helder. Donderdag voor de jaarlijkse herdenking van alle militaire en burgercollega’s van de Koninklijke Marine die in het afgelopen jaar in actieve dienst zijn overleden. Vrijdag voor de relatievaardag van de Koninklijke Marine. Twee geheel verschillende gelegenheden waar echter één ding duidelijk naar voren kwam: de mensen in en rondom de Koninklijke Marine zijn erg begaan met het lot van de marinefamilie – in slechte en in goede tijden.
 
Hoe anders staat het met de betrokkenheid van de heren Samsom en Roemer jegens de krijgsmacht. Natuurlijk was in 2010 de schok groot, toen nota bene een VVD/CDA-kabinet een bezuiniging van € 635 miljoen op Defensie in het regeerakkoord opnam. Een bezuiniging die nog opliep tot ruim € 1 miljard, toen beek dat de financiën bij Defensie een puinhoop bleken.

De Algemene Rekenkamer wist dit natuurlijk al jaren: Defensie stond bijna onder curatele. De defensieleiding wist dit maar het eigen onderzoeksrapport ‘Naar een structurele betaalbaarheid van Defensie’ is nooit openbaar gemaakt. Een groot deel van de defensiemedewerkers wist dit, want zij merkten dit dag-in-dag-uit in de onmogelijkheid om hun beroep op een normale wijze te kunnen uitoefenen. Toch werd deze structurele financiële problematiek pas ná de komst van minister Hillen aangepakt. Wat resulteerde in de bezuinigingsoperatie op basis van de Beleidsbrief van 8 april 2011; een bezuinigingsoperatie waar Defensie en het defensiepersoneel nu heel erg mee worstelen.
Ik ben erg blij dat er in het Lenteakkoord (vooralsnog) niets extra op Defensie wordt bezuinigd maar de race is helaas nog niet gelopen, na de afwijzing van de ‘forensentaks’ door 4 van de 5 Kunduz-coalitiepartijen.
 
Hoe gewoonweg vernederend voor de militaire professionals is het dan dat de heer Samsom in een kwartier tijd nog € 1 miljard extra uit Defensie ‘slasht’, zoals defensiespecialist Colijn het in Vrij Nederland noemde. Zonder enige visie, zoals PvdA-prominenten Casteleijn en Van den Bergh het in de Volkskrant beschreven.

Of meneer Roemer die, ervan uitgaande dat de defensiebegroting ruim 2 miljard is, daar goedlachs nog wel € 1,4 miljard op wil gaan bezuinigen. Ik lieg niet – bekijk de eerste 10 minuten van ‘Oog-in-oog’ maar – de link staat onderaan. Absoluut ongeloofwaardig is dat de SP-leider zegt te kiezen voor verregaande specialisatie en samenwerking waar het Defensie betreft, maar voor het overige Europa de deur wijst. Ze zien ons komen in Londen, Parijs en Berlijn.

Als deze onzalige en bewezen ondoordachte plannen om opnieuw ruim € 1 miljard te snijden in Defensie werkelijkheid worden, gaan er opnieuw tienduizend+ defensiemedewerkers richting het arbeidsbureau. Terwijl datzelfde defensiepersoneel 'ons diepste respect verdient' – althans, dat hoor ik geregeld uit de mond van onze politici. En ik ben er nog helemaal niet van overtuigd dat deze uitstekende militairen en burgermedewerkers ook uitstekend geschikt zijn, of zomaar om te scholen zijn, naar de zorg, de politie (alsof daar vacatures zouden zijn) of het onderwijs. Hoewel ook in het militaire bedrijf deze beroepen bestaan, wil noch kan elke militair ziekenverpleger, instructeur of Marechaussee worden - integendeel.
 
Het worden dus heel spannende tijden in de aanloop naar 12 september, maar enkele partijen hebben overduidelijk laten blijken wat de defensiemedewerker van ze kan verwachten. Helaas hebben ook andere partijen als de VVD en het CDA het de stemgerechtigden bij Defensie, hun partners en 18+-kinderen niet gemakkelijk gemaakt.
 
Over het gehele politieke spectrum is het dus zoeken naar een partij die wel snapt waar Defensie voor staat, wat het betekent om je ‘fair share’ te dragen wanneer het om internationale vrede en veiligheid gaat, die onderkent dat de veiligheidssituatie in de wereld onvoorspelbaarder wordt en voor wie artikel 97 van de Grondwet ook echt inhoud heeft. Voor mij is het nog helemaal niet duidelijk waar ik 12 september op zal gaan stemmen, al heb ik van sommige partijen inmiddels een heel sterk negatief stemadvies ontvangen.

Uw voorzitter

Reageren?
 
 
 http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1261454

Tekst artikel 97GW:
1.     Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht.
2.      De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.