Home Contact Lid worden AAA
   

Uitbreiding piraterijbestrijding

13 juni 2012
Gisteren, 12 juni 2012, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de uitbreiding van de NAVO-operatie Ocean Shield, gericht op piraterijbestrijding in de wateren voor Somalië. Deze uitbreiding houdt in dat extra mariniers, twee Cougar-helikopters en een onbemand vliegtuigje worden ingezet. Op verzoek van de NAVO gaat ook een onderzeeboot voor twee maanden aan de operatie meedoen. De extra capaciteit wordt vooral gebruikt voor het vergaren van inlichtingen.

De Tweede Kamer heeft enige tijd geleden de uitbreiding van de antipiraterijmissie van de EU, operatie Atalanta, controversieel verklaard. Het is binnen Ocean Shield op dit moment niet mogelijk dat Nederland meewerkt aan acties vanaf zee of uit de lucht tegen logistieke kampen van piraten op land. De KVMO is  

Particuliere beveiligers

Minister Hillen zei gisteravond dat de regering vasthoudt aan het beleid om geen particuliere beveiligers in te zetten voor de bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraten.

Het Verbond van Verzekeraars meldde eerder op de dag dat steeds meer Nederlandse rederijen hun schepen laten varen onder de vlag van een land waar bewapening aan boord is toegestaan. 'Veel reders beginnen met het 'uitvlaggen' van hun schepen die voor de kust van Oost- en West-Afrika varen, omdat ze dan particuliere beveiligers aan boord mogen nemen', aldus een woordvoerster. 'Het is absoluut een trend.' Bron: www.volkskrant.nl

Reactie KVMO
De KVMO is verheugd met het beschikbaar stellen van extra capaciteiten gericht op piraterijbestrijding, maar blijft van mening dat het puur bestrijden van piraten op zee symptoombestrijding is (zie ook http://www.kvmo.nl/piraterij-op-land). Het is van daarom van belang dat zo snel mogelijk na de verkiezingen duidelijkheid komt over de bestrijding van piraterij op land. De ultieme oplossing van het piraterijprobleem ligt in het oplossen van de failed state Somalië door de internationale gemeenschap, een oplossing waar vooralsnog geen zicht op is.
De KVMO blijft tevens van mening dat het geweldsmonopolie bij de Nederlandse staat moet blijven liggen (zie ook http://www.kvmo.nl/mariniers-voor-koopvaardij).

De KVMO wenst de mariniers en de bemanningen van Hr. Ms. Rotterdam, de onderzeeboot en de Cougars veel succes bij (de voorbereidingen op) het uitvoeren van hun belangrijke taak in de tweede helft van dit jaar.