Home Contact Lid worden AAA
   
Luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie LID WORDEN

Het lidmaatschap van de KVMO staat open voor:

  • officieren van de Koninklijke marine, zowel in actieve als buiten dienst;
  • in opleiding zijnde aspirant-officieren van de Koninklijke marine.
Als buitengewoon lid kunnen tot de vereniging toetreden:

  • nabestaanden van bovengenoemde leden;
  • middelbaar en hoger burgerpersoneel van Defensie;
  • officieren van andere krijgsmachtdelen en NAVO-partners;
  • op voordracht benoemde leden.

De vermelde contributiebedragen zijn bruto bedragen die met het salaris worden verrekend.  Ondergetekende:
  Voorletters:
  Naam:  Huisadres:
  Postcode:
  Woonplaats:
  Telefoon privé:
  Telefoon werk:
  E-mail:
  Burg.staat:
  Administratieve rol:
  Rang:
  Registratienr.:
  Peoplesoftnr.:

  GEWOON LIDMAATSCHAP Contributie per maand
   Beroepsofficieren KM    € 10,00
  Contributie per jaar
   Postactieve officieren, KMR's,
Officieren KM en tevens lid van
een belangenvereniging aangesloten
bij een andere centrale en
partnerlidmaatschap

   € 72,00
   Adelborsten / aspirant-officieren KM Eerste jaar gratis
daarna € 5 per maand

  BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP Contributie per maand
   Actief KL, Klu, KMAR en
burgerdefensiepersoneel
   € 10,00
  Contributie per jaar
   Nabestaanden, NAVO-partners en
statutair toegelaten burgerleden
 € 72,00

  BETALINGSWIJZE :
   wenst jaarlijks per incasso te betalen (niet-actief dienend):
Bank- of giro-rekeningnr. :

   betaalt via het NSK-salarissysteem (actief dienend)

  Plaats:
  Datum: