Home Contact Lid worden AAA
   
Luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie LID WORDEN

Het lidmaatschap van de KVMO staat open voor:

  • officieren van de Koninklijke marine, zowel in actieve als buiten dienst;
  • in opleiding zijnde aspirant-officieren van de Koninklijke marine.
Als buitengewoon lid kunnen tot de vereniging toetreden:

  • nabestaanden van bovengenoemde leden;
  • middelbaar en hoger burgerpersoneel van Defensie;
  • officieren van andere krijgsmachtdelen en NAVO-partners;
  • op voordracht benoemde leden.

De vermelde contributiebedragen zijn bruto bedragen die met het salaris worden verrekend.
  Titel:

  Voorletters:

  Tussenvoegsel:

  Naam:
  Huisadres:
  Postcode:
  Woonplaats:
  Telefoon vast privé:
  Telefoon mobiel privé:
  E-mail privé:
  E-mail werk:
  Burg.staat:
  Geboortedatum:
  Rang:
  Registratienr.:
  Peoplesoftnr.:
  Veteraan:
  Veteranen pasnr.:

  GEWOON LIDMAATSCHAP Contributie per maand
   Beroepsofficieren KM    € 10,00
  Contributie per jaar
   Postactieve officieren, KMR's,
Officieren KM en tevens lid van
een belangenvereniging aangesloten
bij een andere centrale en
partnerlidmaatschap

   € 72,00
   Adelborsten / aspirant-officieren KM Eerste jaar gratis
daarna € 5 per maand

  BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP Contributie per maand
   Actief KL, Klu, KMAR en
burgerdefensiepersoneel
   € 10,00
  Contributie per jaar
   Nabestaanden, NAVO-partners en
statutair toegelaten burgerleden
 € 72,00

  BETALINGSWIJZE :
   wenst jaarlijks per incasso te betalen (niet-actief dienend):
IBAN nummer :
BIC code :        

Klik hier om uw rekening naar een IBAN nummer en de bijbehorende BIC Code te converteren

   betaalt via het NSK-salarissysteem (actief dienend)

  Plaats:
  Datum:

  Wenst de digitale nieuwsbrief te ontvangen: