Home Aanmelden KVMO Nieuwsbrief Contact Lid worden AAA
   

Werkgroep Jongeren KVMO

 Verslag thema-avond 'Patrouilleschip'


De thema-avond “Patrouilleschip” die op 26 november 2009 door de Werkgroep Jongeren van de KVMO werd georganiseerd heeft mede dankzij de uitdagende flyer met de slogan, “Patrouilleschip: watertaxi of oorlogsbodem?” vele geïnteresseerden, van adelborst tot LTZ 2 OC / KAPTMARNS, getrokken.


De flyer liep als rode draad door de presentatie van KLTZ H.W.M. de Groot, projectcoördinator CZSK .
De prikkelende slides zetten de aanwezigen aan tot veel vragen, waarbij er meer sprake was van een open en eerlijke interactieve discussie dan van een presentatie. Kortom, een zeer geslaagde avond voor zowel de aanwezigen als KLTZ de Groot, die de discussiepunten meeneemt in het introductietraject van het Patrouilleschip.

De volgende hoofdonderwerpen kwamen tijdens de presentatie o.a. aan de orde:
- Het patrouilleschip is geschikt voor inzet in het lage deel van het geweldsspectrum. Dit betekent geen luchtverdediging of bescherming tegen missiles. Dit vraagt een grote verantwoordelijkheid van de defensietop en de politiek om tijdig in te zien wanneer het patrouilleschip zich terug moet trekken uit een missie of überhaupt niet kan/moet worden ingezet.
- De kernbemanning bestaat uit 50 man. Zij zullen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle scheepstaken, het schip varen, besturen van snelle interceptors (FRISC), wapeninzet, maar ook schoonschippen en de eigen kleding wassen. Er zijn bijvoorbeeld geen hofmeesters in de verschillende dagverblijven aan boord en het eten gaat plaatsvinden in een "all ranks bedrijfsrestaurant". De eigen verblijven worden bediend en onderhouden door de gebruikers er van. Het technisch personeel zal datgene doen om het machine- en wapenpark inzetbaar te houden, maar de grotere onderhoudstaken worden uitbesteed aan een walondersteuningsploeg.
- Voor inzet in een missiegebied (oa heli-ops, counter drugs, counter piraterij) kunnen aanvullende modules aan boord worden geplaatst. Eventueel kunnen er ook één of twee zeecontainers aan boord worden geplaatst met materiaal. De extra bemanningsleden (max. 40 pax) zullen naast hun missie-inzet volledig moeten meedraaien in de dagelijkse dienst.
- Voor de uitvoering van zowel de kerntaken als de modulaire missie-inzet is het patrouilleschip uitgerust met een hypermoderne communicatie en sensormast, 76mm kanon, remote controlled 30mm en .50 mitrailleursystemen, diesel en elektrische voorstuwing en 2 FRISC interceptors (grote RHIB met plaats voor 10 opvarenden). De controle van het schip zal plaatsvinden vanaf een gecombineerde commandocentrale, TC, WD console en brug (= Commandobrug).

Concluderend kan worden gesteld dat de avond zeer interessant is geweest en verhelderend, maar ook nieuwe vragen en aandachtspunten heeft opgeleverd. KLTZ de Groot heeft de meeste vragen naar tevredenheid kunnen beantwoorden, maar moest ook toegeven dat nog niet alles uitgekristalliseerd is en dat sommige vragen pas in de praktijk kunnen worden beantwoord.

Tijdens de thema-avond is duidelijke geworden dat dit nieuwe schip optimaal is ingericht voor zijn taken en dat het patrouilleschip volledig past in het hedendaagse plaatje van een efficiënte en flexibele defensieorganisatie. Dit zal wel in eerste instantie vragen om een andere mentaliteit van de bemanning en de modulaire opstapperteams.

De vergelijking met een watertaxi gaat wat betreft de Werkgroep Jongeren niet op. Het Patrouilleschip kan beter worden gezien als een glanzend werkpaard met scherpe tanden en gemeen schoppende achterpoten, waar zowel een ploeg achter of een zadel op kan worden geplaatst.Verslag thema-avond 'Wat te doen voor je poen?

Op 8 oktober 2009 vond in de Marineclub in Den Helder de thema avond “Wat de doen voor je poen” plaats. Deze keer was het thema “Op (individuele) uitzending” en was een drietal sprekers door de werkgroep Jongeren bereid gevonden om hun persoonlijke ervaringen te delen met de aanwezigen.

Ruim 30 jonge officieren en adelborsten waren in een informele sfeer bijeen om meer inzicht te krijgen in het hoe, wat en waarom van een (individuele) uitzending.

LTZA 2 OC Esther Ruizeveld de Winter vertelde over haar ervaringen als VN waarnemer in Sudan. De voorbereiding voor de uitzending was uitstekend, maar de periode van daadwerkelijke uitzending werd gekenmerkt door veel onzekerheid. Verwachtingen stemden vaak niet overeen met de praktijk. De armoede, de grote culturele verschillen, de vaak onderdrukte positie van de vrouw en de achterstanden ten opzichte van de Westerse wereld maakten een grote indruk.

“Het was niet altijd makkelijk om voldoening uit de werkzaamheden te halen. Soms voelden de werkzaamheden als een druppel op een gloeiende plaat. Toch heb ik veel energie gekregen van de uitzending door gesprekken met jonge Sudanese vrouwen en kinderen. Die waren erg onder de indruk van wat je als vrouw binnen de Westerse wereld kunt bereiken. De uitzending was uitermate boeiend, je leert jezelf nog beter kennen, je weg te vinden in onzekere omstandigheden en je realiseert je hoe gelukkig je mag zijn dat jouw wiegje in Nederland heeft gestaan” aldus Esther.

LTZ 2 OC Menno van der Eerden gaf een presentatie over zijn individuele ISAF-uitzending in 2007 naar het Hoofdkwartier in Kandahar, waar hij werkzaam was als stafmedewerker personeel binnen de joint en combined staf en zich bezighield met personele planning. Een redelijk unieke functie voor een zeeboer, maar voor Menno een hele bewuste keuze.

Menno beschouwde met name het werken in internationaal verband en de intensieve samenwerking met collega´s van de land- en luchtmacht schetste Menno als zeer waardevol. "We hebben het bij de Marine nog niet zo gek geregeld. We kunnen veel leren van de ervaringen van onze internationale collega´s en van de andere operationele commando´s". Daarnaast benadrukte Menno hoe belangrijk het is om als werknemer in de operationele tak van Defensie een dergelijke ondersteunende functie te vervullen.

Over anderhalve week gaat Menno opnieuw op uitzending naar Afghanistan, maar nu met een hele operationele functie (counter IED), waarbij hij regelmatig buiten het kamp zal worden ingezet. De opgedane ervaring binnen de staf op het hoofdkwartier zal hem hierbij zeker van pas gaan komen.

KAPTMARNS Tim van Wijk lichtte in zijn presentatie zijn werkzaamheden toe binnen het Operational Mentoring en Liaison Team (OMLT). Hij was samen met zijn team verantwoordelijk voor het trainen, begeleiden en coachen van het Afghanistan National Army (ANA). Het team dat hij moest opleiden bestond uit 40 Afghanen.
Des mariniers, op een humoristische wijze met veel filmpjes en anekdotes, lichtte Tim zijn werkzaamheden toe. De aanwezigen kregen een realistisch en eerlijk beeld van wat zich op een forward operation base (FOB) afspeelt en de uitdagingen op het gebied van communicatie, cultuur en mindset.

“Er is nog een erg lange weg te gaan, maar stap voor stap wordt er voortgang geboekt. De culturele verschillen zijn immens groot en moeten we ook niet willen veranderen. Het gaf veel voldoening om het Afghaanse leger handvatten te bieden om zelfstandig te gaan functioneren en ik heb zeker het gevoel dat we daar voor een belangrijk deel in zijn geslaagd”, aldus Tim.

Alle drie de sprekers raden een individuele uitzending van harte aan en spraken met veel trots en passie over hun ervaringen. Uiteraard zitten er niet alleen maar mooie kanten aan een uitzending. De onzekerheid en spanning waren soms best zwaar. Het was soms ook wennen om weer in Nederland aan de slag te zijn.

Er was ruim voldoende gelegenheid voor interactie en discussie en persoonlijke vragen over wat de sprekers het meeste is bijgebleven. Na afloop werden de sprekers onder het genot van een drankje verder aan de tand gevoeld en werd gezellig bijgekletst met collega´s.