Ter gelegenheid van de 125e jaargang van het Marineblad in 2015 is in november de jubileumuitgave Woelige Baren verschenen.

De achterkant van deze bijzondere uitgave vermeldt:

20150511coverwoeligebarenMet ‘Woelige baren’ viert de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren de 125e jaargang van haar uitgave Marineblad. In deze jubileumuitgave staan 25 jaar Defensie, in het bijzonder de Koninklijke Marine, centraal. Deze kwart eeuw vormde de turbulente periode na het einde van de Koude Oorlog. Het waren ronduit woelige jaren, waarin
Defensie en de Koninklijke Marine zich probeerden aan te passen aan de nieuwe realiteit als gevolg van de veranderde veiligheidssituatie, onderwijl voortdurend kampend met een krimpend budget.
In ‘Woelige baren’ worden de afgelopen 25 jaar uitgewerkt aan de hand van vier thema’s: ’Het innen van het vredesdividend’, ‘De toekomst van Defensie’, ‘De KM verandert’ en ‘Het Marineblad als platform van de KVMO’.
Diverse auteurs spiegelen oudere artikelen uit het Marineblad aan het huidige tijdsbestek. Soms gebeurt dit door de oorspronkelijke auteur, dan weer door een ander. Zo is een mix ontstaan van een beeld van de tijd en de dynamiek van een tijdperk.

KVMO-leden en abonnees van het Marineblad hebben deze jubileumuitgave gratis ontvangen.

Redactie Woelige Baren: Onno Borgeld, Marion Lijmbach, Anselm van der Peet en Allard Wagemaker. Omvang: 100 blz, met illustraties.

Lees hier de inhoudsopgave.

Wilt u Woelige Baren ook ontvangen?
Na overmaking van € 7,95 op IBAN NL19INGB0000538707, tnv de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren te Den Haag, wordt een exemplaar naar u toegestuurd.
Vergeet bij overschrijving niet uw adresgegevens te vermelden!

Al jaren maakt marineman Henk Boomstra cartoons voor het Marineblad. Zijn inspiratie haalt hij van de werkvloer. Zie ook zijn website www.wordtgetekend.nl


Hieronder zijn meest recente tekeningen uit het Marineblad.Zeeslag
Uit Marineblad nr. 3, 2021

Wendbaarheid
Uit Marineblad nr.2, 2021

Innovatie
Uit Marineblad nr. 1, 2021

Stoere Vrouwen
Uit Marineblad nr 8, 2020

Defensievisie 2035
Uit Marineblad nr. 7 2020

Cartoon MB 6 2020
Uit Marineblad nr. 6, 2020


missievisiesessie
Uit: Marineblad nr. 5, 2020


cartoonjuliUit Marineblad nr. 4, 2020

ThuiswerkenUit Marineblad nr. 3, 2020

cartoon maart20Uit Marineblad nr. 2, 2020


cartoon febUit Marineblad nr. 1, 2020
Cartoons uit 2019

Uiteten Jongste Officier
Uit Marineblad nr. 8 2019
 

thumbnail Vreemdelingenlegioen
Uit Marineblad, nr. 7 2019


cartoon okt19
 
Uit Marineblad nr. 6, 2019
 

cartoon aug
Uit Marineblad nr. 5, 2019

Nieuwe Riemen
Uit Marineblad nr. 4, 2019


Bureau Slimme Ideeen

Uit Marineblad nr. 3, 2019

cartoon maarkt
Uit Marineblad nr. 2, 2019


Dood PaardUit Marineblad nr. 1, 2019
Cartoons uit het Marineblad van 2018
 
View the embedded image gallery online at:
https://www.kvmo.nl/16-marineblad.html#sigProIdf3a18d0ee7


Cartoons uit het Marineblad van 2017
View the embedded image gallery online at:
https://www.kvmo.nl/16-marineblad.html#sigProIda0a3e686a6


Cartoons uit het Marineblad van 2016


View the embedded image gallery online at:
https://www.kvmo.nl/16-marineblad.html#sigProId0548a2c862Cartoons uit het Marineblad van 2015
View the embedded image gallery online at:
https://www.kvmo.nl/16-marineblad.html#sigProId5bd7b608b5

  BewarenBewarenBewarenBewaren

Het Marineblad verschijnt 8 keer per jaar.

ISSN
0025-3340

Uitgever
Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

Hoofdredactie
KLTZ R.O.P. Pulles EMSD
Mw. drs. M.L.G. Lijmbach

Eindredactie
Mw. drs. M.L.G. Lijmbach

Artikelencommissie
drs. A.A. Bon
LTZ1 (TD) ing. J.M.T. Bongartz
KLTZ (LD) mr. dr. M.D. Fink
KLTZ (TD) F.G. Marx MSc.
LTZ1 (TD) dr. ir. W.L. van Norden
dr. A.J. van der Peet
LTZ1 dr. R.M. de Ruiter
KOLMARNS R.A.J. de Wit

Medewerkers
mr. S. Boeke
KLTZ (TD) H. Boomstra
Mw. drs. Z. Borgeld
dr. J. Holslag
Mw. drs. A. Hoets

Adres redactie
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
Tel. 070 - 383 95 04

www.kvmo.nl

Vormgeving
Frank de Wit
Tel. 038 - 455 17 54

Drukwerk
Wilco Art Books
Vanadiumweg 8
3812 PZ Amersfoort

Advertenties
Tel. 070 - 383 95 04

Abonnementsprijs
Voor leden van de KVMO is het Marineblad gratis
Niet-leden betalen €49,50 (NL) of €69,50 (buitenland)

Adreswijziging
Zo tijdig mogelijk schriftelijk doorgeven aan:
Secretariaat KVMO

Copyright Marineblad
Overname van artikelen is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder uitdrukkelijke vermelding van de bron.
Artikelen in het Marineblad vertolken niet noodzakelijk de visie van het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren of van de redactie. De inhoud van artikelen blijft geheel voor verantwoording van de auteur(s). 

Hieronder volgen aanwijzingen voor het aanleveren van kopij voor het Marineblad. 
De kopij, inclusief foto’s en andere illustraties, wordt digitaal aangeleverd en gestuurd naar de redactie van het Marineblad.

Kopij

 • Artikelen zijn opgemaakt in Word
 • Maximum aantal woorden:
  • Achtergrond- en opinieartikelen: 2.800 woorden
  • Columns, reacties en boekbesprekingen: 500 woorden
 • Artikelen zijn voorzien van een korte, pakkende titel, eventueel met een ondertitel, en van tussenkoppen, een inleiding en een conclusie
 • Maximaal 30 voetnoten (eindnoten) worden in het blad geplaatst. Indien sprake is van meer dan 30 voetnoten worden deze allemaal op de website gepubliceerd

Foto’s en illustraties

 • Foto’s, illustraties en tabellen afzonderlijk (digitaal) bijvoegen
 • Foto’s zijn minimaal 300 dpi, 250 kb, en opgeslagen als jpeg
 • De foto’s, illustraties en tabellen zijn voorzien van bijschriften en bronvermelding

Persoonsgegevens
Aanleveren bij de kopij:

 • Naam, voorletters, rang en ev. titulatuur van de auteur(s)
 • Korte omschrijving van de huidige werkzaamheden
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Adres waarnaar de 3 bewijsexemplaren kunnen worden gestuurd

Vergoeding

 • Auteurs van achtergrond- en opinieartikelen ontvangen een onkostenvergoeding van 25 euro per gedrukte pagina
 • Boekrecensenten ontvangen het te bespreken boek (recensie-exemplaar).

Adresgegevens:
Redactie Marineblad
Wassenaarseweg 2
2569 CH Den Haag
Tel. : 070 -383 95 04
E-mail:


Het Marineblad is al bijna 130 jaar het vakblad voor marineofficieren
en professionals in de maritieme sector. Leden van de KVMO ontvangen het Marineblad gratis.
headermarinebladBent u geen lid, maar wel geïnteresseerd in interviews, columns, opiniestukken, historische bijdragen en achtergrondartikelen over actuele ontwikkelingen bij Defensie/Koninklijke Marine? Word dan abonnee en ontvang 8 keer per jaar het Marineblad.

** ACTIE: ALS U NU EEN ABONNEMENT NEEMT ONTVANGT U DE EERSTE 4 NUMMERS GRATIS! ** 

 • Abonnementen op het Marineblad lopen van 1 januari t/m 31 december. Het abonnement wordt automatisch verlengd en geldt tot schriftelijke wederopzegging. Een abonnement op het Marineblad geeft geen toegang tot het lidmaatschap van de KVMO.
 • Tarieven: binnenland € 49,50 per kalenderjaar, buitenland € 69,50 per kalenderjaar.

 

Abonnement Marineblad

(*) = verplichte velden

Welke aanhef kunnen wij gebruiken?

Ongeldige invoer

Wat zijn uw voorletters?

Wat is uw achternaam?

Wat is uw huisadres?

Wat is uw postcode?

Wat is uw woonplaats?

Wat is uw adres?

Wat is uw telefoonnummer?

Graag een (geldig) emailadres hier invullen

Wat is uw rang?

Het verschuldigde bedrag mag 1x per jaar door de KVMO van mijn rekeningnummer worden afgeschreven. Ik kan de machtiging op ieder gewenst moment intrekken door dit schriftelijk aan de KVMO, Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag, te laten weten.

U moet akkoord gaan met de jaarlijkse incasso

Na aanvinken kunt u het rekeningnummer opgeven en het formulier verzenden.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


 

Nieuws

Vakbonden: ''Defensie, kom met beter arbeidsvoorwaarden bod!''

Vakbonden: ''Defensie, kom met beter arbeidsvoorwaarden bod!''

13 mei 2021

Vakbonden roepen Defensie op om met beter bod arbeidsvoorwaarden te komen Recentelijk werd duidelijk dat Minister...

Weblog Voorzitter

Mei

Mei

03 mei 2021

Bloeimaand, Mariamaand, een nieuwe lente een nieuw geluid. Ieder heeft zo zijn eigen associaties...

Activiteiten

Voorlopig geen activiteiten

zondag 01 november 2020

De huidige coronamaatregelen staan het niet toe onze gebruikelijke activiteiten door te laten gaan.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04