109e Algemene Vergadering KVMO

15 juni 2023
474 keer
109e Algemene Vergadering KVMO
09:30 - 18:00
Marineclub, Den HelderOp donderdag 15 juni 2023 vindt in de Marineclub te Den Helder de 109e Algemene Vergadering van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren plaats. Tijdens het (besloten) huishoudelijk gedeelte staan de vereniging, het verenigingsbeleid, de begroting 2023 en het jaarverslag van 2022 centraal.

Vanaf 09:30 bent u welkom voor ontvangst met koffie en thee. De Algemene Vergadering begint om 10:00. De AV is vrij te attenderen voor alle KVMO-leden. Niet-leden zijn vandaag alsnog van harte welkom bij het middagprogramma en de afsluitende borrel.

HUISHOUDELIJK (BESLOTEN) DEEL

Agenda
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Goedkeuring verslag 108ste Algemene Vergadering dd. 16 juni 2022
3. Beschrijvingsbrief 2023
4. Gevoerd beleid 2022
5. Strategie 2023
6. Financieel Jaarverslag 2022
7. Verslag kascommissie 2022
8. Begroting 2023
9. Benoeming kascommissie 2023
10. Benoeming hoofdbestuursleden
11. Rondvraag en sluiting

Na afloop van het huishoudelijk gedeelte wordt gezamenlijk een lunch genoten in de Marineclub, waarna het middagprogramma aanvangt met een bezoek aan de Schatkamer van het Marinemuseum. We sluiten de dag af met een borrel om 17:00.


OPENBARE GEDEELTE

Programma*
13.30: Verzamelen bij het Marinemuseum
14.00: Aanvang bezoek Schatkamer onder begeleiding van conservator G. Boven.
14.00 - 16.30: vrij bezoek Marinemuseum
17.00: aanvang borrel in de Marineclub

Adressen
huishoudelijk deel:
De Marineclub
Harssensschiereiland
1780 CA Den Helder

Openbaar deel:
Marinemuseum
Hoofdgracht 3
1781 AA Den Helder

*Het programma kan aan veranderingen onderhevig zijn. Het definitieve programma wordt in aanloop naar de Algemene Vergadering bekendgemaakt.

Aanvullende informatie

  • Organisator: KVMO-algemeen

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04