Pensioenvoorlichting GOV|MHB

22 mei 2024
63 keer
Pensioenvoorlichting GOV|MHB
Gebouw TAURO, Koninginnegracht 19, Den Haag; 
Aanvang: 13.00 uur


Onlangs hebben de onderhandelaars overeenstemming bereikt over de nieuwe ABP-pensioenregeling bij overheid en onderwijs, en in het kielzog ook de onderhandelaars bij defensie over de nieuwe militaire regeling. De nieuwe pensioenregeling steekt behoorlijk anders in elkaar dan de huidige. Zo heeft de deelnemer nu recht op een pensioen te betalen uit de algemene pot, en in het nieuwe systeem bouwt iedere deelnemer een pensioenkapitaal op in een ‘eigen’ pensioenpot. Het gaat er dus niet alleen om hoe de nieuwe regeling er uit zal zien, maar ook hoe de transitie van algemeen geld naar individueel geld in elkaar steekt.

Voor de militaire regeling gelden weer bijkomende specifieke afspraken, zoals bijv. die over de begrotingsgedekte pensioenen opgebouwd voor 1 juni 2011. Over al deze zaken wordt u geïnformeerd tijdens twee fysieke ledenbijeenkomsten in Den Haag en Utrecht. De bijeenkomst in Den Haag is ook online bij te wonen. 

Aanmelden kan hier (of volg online via Microsoft Teams)

Lukt aanmelden niet? Stuur dan een mail naar 

Aanvullende informatie

  • Organisator: GOV|MHB

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04