Nederlandse Veteranendag 2017
Den Haag


Dit jaar vindt de Nederlandse Veteranendag plaats op zaterdag 24 juni. 

Deelname KVMO
Ook dit jaar neemt de KVMO in een gecombineerd officierendetachement deel aan het defilé. De aanmelding voor deelname aan het defile is dit jaar veranderd. Aanmelden dient vóór 1 mei 2017 te geschieden via de website van het Veteranen Instituut.

Aanmeldingen die binnenkomen na deze sluitingsdatum kunnen helaas NIET meer in behandeling worden genomen.

Aanvullende informatie

  • Organisator: Overigen

KVMO *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: