Algemene Vergadering KVMO 2017

13 juni 2017
593 keer
Algemene Vergadering KVMO 2017
Rotterdam -
Thema symposium: Cyber Warfare

Conform de statuten van de KVMO wordt jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden.
Tijdens het besloten huishoudelijke gedeelte komen in ieder geval aan de orde:
  • het jaarverslag en de rekening en verantwoording met het verslag van de kascommissie;
  • de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
  • de voorziening in vacatures;
  • voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproep voor de vergadering;
  • de begroting.
Het symposuim is openbaar en staat in het teken van een actueel thema.


Algemene Vergadering 2017

De 103e Algemene Vergadering wordt gehouden op dinsdagmiddag 13 juni 2017 op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Tijdens het huishoudelijk gedeelte staan de vereniging, het verenigingsbeleid, de begroting 2017 en het jaarverslag 2016 centraal.

Het huishoudelijk gedeelte (alleen voor KVMO leden) wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom.

Indien u de financiele stukken voorafgaand aan het besloten gedeelte van de vergadering wilt inzien kunt u contact opnemen met mevrouw Van Starkenburg-Prent via


Openbaar gedeelte
Het openbaar gedeelte van de Algemene Vergadering begint om 16.30 uur. De ontvangst is vanaf 16.00 uur. Thema van het  symposium:

Cyber Warfare

De volgende gastsprekers zullen nader ingaan op dit thema:
  • Ronald Prins, oprichter en directeur cybersecuritybedrijf Fox-IT
  • Brigadegeneraal Hans Folmer, commandant Defensie Cyber Commando
  • Wout de Natris, oprichter MKB Cyber Advies, consultant op het gebied van spam, cybercrime en cybersecurity
Het symposium eindigt om 18.00 uur, na afloop is er een borrel. Aansluitend kan worden deelgenomen aan de gezamenlijke maaltijd.

Tijden
16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Opening dagvoorzitter
18.00 uur Borrel
18.30 uur Gezamenlijke maaltijd
20.00 uur Einde programma

Locatie

Van Ghentkazerne, Toepad 120, 3063 NJ Rotterdam

Aanmelden
De aanmeldingstermijn is verstreken.

Aanvullende informatie

  • Organisator: KVMO-algemeen

KVMO *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: