KVMO Wargame Operatie Sequoia

23 mei 2017
326 keer
KVMO Wargame Operatie Sequoia
Van Ghentkazerne, Rotterdam
10.00 - 15.30 uur


Op dinsdag 23 mei 2017 vindt weer de KVMO Wargame plaats. Dit keer onder de titel “OPERATION SEQUOIA”.

‘Wargaming’ is een methode om de denkkracht en creativiteit van de deelnemers op te halen en te bundelen. In teamverband wordt u uitgedaagd tot discussie, dialoog en competitie en een gevarieerd deelnemersveld brengt daarbij de nodige dynamiek. Met de aanwezige kennis, ervaring, inspiratie, controversieel en out-of-the box denken zullen spontane en vernieuwende ideeën kunnen ontstaan. Kortom de methode van ‘wargamen’ biedt niet alleen uzelf een prachtige ervaring van de kracht van deze methodiek, die u zelf zou kunnen toepassen in uw werk (grassroot-beweging), het kan zelfs leiden tot heel krachtige adviezen voor de organisatie.

De centrale strategische vraag tijdens deze wargame is: Hoe word je een speler van formaat?

De aanleiding voor de strategische vraag is de stammenstrijd, die is gedefinieerd als interne competitie, strijd en concurrentie tussen de militairen van de verschillende krijgsmachtdelen. Maar zo kun je ook kijken binnen het OPCO zelf, naar de rivaliteit tussen bijvoorbeeld bovenwatervloot en het Korps Mariniers. Of in je directe werkomgeving vanuit de groep waarvan je deel uitmaakt. Strijd heeft absoluut zijn waarden en kwaliteiten, waarmee het een kracht is. Tot het moment dat je geen oog meer hebt voor het grote geheel en het zich tegen je keert en verzwakt. Waar laten we ons als groep en individu door leiden? En hoe dient dat de doelstellingen van Defensie? Zou die strijd ons tot nut kunnen zijn? Zou het anders kunnen en wat is er voor nodig?

In de Kamerbrief van 12 januari 2017, waarin het rapport “Grenzen aan de eenheid” is aangeboden staat dat Defensie een meer inclusieve organisatie wil zijn. Dit biedt een opening om een ander streven vanuit die stammenstrijd te verbeelden. Laat de wargame een aanzet zijn tot duurzame sociale innovatie binnen de krijgsmacht.

De uitkomsten van de wargame zullen worden gedeeld in een publicatie van de KVMO en waardevolle adviezen en ideeën zullen worden doorgegeven aan CZSK.

KVMO-leden zijn van harte uitgenodigd om aan de wargame deel te nemen.

De organisatie streeft naar een mix van actief dienende marineofficieren, officieren reservisten KMR en officieren buiten dienst. Er is een maximum capaciteit van 40 deelnemers, dus aanmelden is gewenst. Na aanmelding en bevestiging van deelname ontvangt u na 18 mei de details in een waarschuwingsorder voor de game op 23 mei a.s.

Lees hier de flyer>>

 Datum  23 mei 2017
 Locatie  Van Ghentkazerne, in het KEK-gebouw, Toepad 120, 3063 NJ Rotterdam
Tijd   van 10.00 tot 15.30 uur
 Informatie  Mary Riemens (06-13550655), Hans Steensma (06-45098650) of secretaris KVMO (0703839504)
 Aanmelden  Tot 18 mei 2017 12.00 uur via


Aanvullende informatie

  • Organisator: KVMO-algemeen

KVMO *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: