KVMO 64-jarigendag, MEA, Amsterdam

18 okt 2017
318 keer
Jaarlijks organiseert de KVMO de 64-jarigendag voor haar postactieve leden (en hun partners) die het jaar daarop de 65-jarige leeftijd bereiken, onder het motto "Van UKW naar pensioen".


64 jarigendag

De dag vindt meestal plaats bij het Evenementencentrum van het Marine-Etablissement in Amsterdam. Naast de bespreking van technische details over de vragen van de AOW-uitkering en de vaststelling van het ouderdomspensioen komen ook actuele ontwikkelingen rond pensioenen aan de orde.Tevens wordt aandacht besteed aan andere zaken, zoals gezondheidsaspecten op latere leeftijd.

Deze activiteit heeft tevens een hoog reüniegehalte: tijdens pauzes, de lunch en de borrel is er alle gelegenheid om in informele sfeer elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Informatiebundel 64-jarigendag
Via het secretariaat van de KVMO kan de meest recente Informatiebundel 64-jarigendag worden aangevraagd.KVMO 64-jarigendag in 2017 - een terugblik

De bijeenkomst vond plaats op 18 oktober jl. bij het Marine-etablissement Amsterdam. Bijna veertig genodigde KVMO-leden, al dan niet met partner, namen eraan deel. Voordat het programma van start ging spraken de aanwezigen onder het genot van een kopje koffie geanimeerd met elkaar. Sommigen hadden elkaar al enige tijd niet meer gezien. Om 10.00 uur opende de dagvoorzitter formeel de bijeenkomst en gaf hij het woord aan de vicevoorzitter van de KVMO, KLTZ Willem Groeneveld.

Deze vertelde over de werkzaamheden van de KVMO, over de cao-onderhandelingen en over de problemen die daarbij werden ervaren. Ook sprak hij over de verwachtingen die zijn gegroeid met het komende aantreden van een nieuw kabinet, over de eerste aanzienlijke financiële verbeteringen van het defensiebudget voor de komende jaren, gericht op investeringen en op het aanvullen van de materiële tekorten. De KVMO blijft daarbij een scherpe onderhandelaar.

Mevrouw Claudia Herbeck, voorlichter van het ABP, informeerde de aanwezigen over de pensioenregeling van het ABP voor oud-militairen. De hoogte van het pensioen wordt bepaald door de opbouw van het aantal pensioenjaren, door het persoonlijk jaarlijkse inkomen en door de AOW, die pas ingaat op de AOW-gerechtigde leeftijd. Vanwege de te lage dekkingsgraad bij het ABP, ingegeven door de lage rentestand op last van De Nederlandsche Bank, is er nog geen zicht op inflatiecorrectie voor het komende jaar.

 MG 0132A
Foto: Fotografie Moussault

Aansluitend gaf Majoor (militaire administratie) b.d. Albert Lok een korte presentatie over de belastingregelgeving die van belang is voor degenen die met pensioen gaan. Zijn boodschap: houdt u er rekening mee dat over het AOW aanvullende loonheffing moet worden betaald en zet dat bedrag alvast opzij op een spaarrekening wanneer u over een paar jaar uw maandelijkse AOW gaat ontvangen.

De heer drs. Ruud Harbers, arts en psycholoog, sprak enthousiast en met humor over fysieke, psychische en sociale onderwerpen die voor de aanwezigen van belang zijn nu ze op het punt staan met pensioen te gaan: leef gezond en eet verstandig, blijf voldoende bewegen, bij voorkeur in de buitenlucht, zorg voor zingeving in je leven, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, en blijf sociaal actief.

Na een heerlijke Indische buffetlunch stapte het gezelschap aan boord van de gereedliggende rondvaartboot. Deze nam ons mee op een vaartocht door het westelijk deel van het IJ waarbij uitgebreid werd verteld over alle architectonische vernieuwingen in dat gebied.

Na de vaartocht meerde de boot weer af en begaven we ons naar de laatste presentatie. Commandeur René Luyckx, Directeur Personeel en Bedrijfsvoering van CZSK, gaf een boeiende presentatie over de Koninklijke Marine: de huidige stand van zaken met alle problemen die er nog zijn, maar ook een blik in de nabije toekomst met verwachtingen voor de dringend noodzakelijke verbeteringen op het gebied van personeel en materieel, waaronder met name nieuwbouwprogramma’s.

Met deze maritieme presentatie eindigde deze bijzondere en interessante 64-jarigendag en keerde iedereen terug naar huis.

Foto's van deze dag zijn hier te bekijken>>

BewarenBewarenBewaren

Aanvullende informatie

  • Organisator: Werkgroep Postactieven

KVMO *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: