Algemene Vergadering KVMO 2018

14 juni 2018
620 keer
Algemene Vergadering KVMO 2018
Nieuwe Haven, Den Helder -
Aanvang 12.00 uur
De 104e Algemene Vergadering wordt gehouden op donderdagmiddag 14 juni 2018, op de Nieuwe Haven in Den Helder.

Tijdens het (besloten) huishoudelijk gedeelte staan de vereniging, het verenigingsbeleid, de begroting 2018 en het jaarverslag 2017 centraal.Programma

12.00 uur   Gezamenlijke lunch
13.00 uur   Aanvang huishoudelijk gedeelte
    Agenda
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Goedkeuring verslag 103e Algemene Vergadering d.d. 13 juni 2017
3. Behandeling amendementen ingevolge artikel 10 Algemeen Reglement
4. Beschrijvingsbrief 2018
5. Gevoerd beleid 2017
6. Strategie 2018
7. Financieel jaarverslag 2017
8. Verslag kascommissie 2017
9. Begroting 2018, opvraagbaar bij het secretariaat
10. Benoeming kascommissie 2018
11. Benoeming hoofdbestuursleden
12. Rondvraag en sluiting
15.00 uur   Pauze met koffie/thee
15.30 uur   Aanvang openbaar gedeelte
    Symposium 'Kustwater: groeiend economisch belang vraagt om strategische aanpak'
Gastsprekers deze middag zijn:
KTZ Ronald Blok, directeur Kustwacht Nederland
Sjaco Pas en Jaap van den Hoed, beleidsadviseurs Nautische Zaken Kustwacht Nederland
17.00 uur   Borrel

Locatie
Nieuwe Haven
Gebouw Albatros
Rijkszee- en Marinehaven 1
1781 ZZ Den Helder

De aanmeldingstermijn voor de lunch en het besloten huishoudelijke deel is verstreken.

Wilt u alleen het openbare symposium bijwonen? Stuur dan svp zo snel mogelijk een mail naar
Vermeld daarin uw volledige NAW-gegevens en uw kenteken (indien u met de auto komt)

Aanvullende informatie

  • Organisator: KVMO-algemeen

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04