KVMO 64-jarigendag 2019 | Terugblik

Jaarlijks organiseert de KVMO de 64-jarigendag voor haar postactieve leden (en hun partners) die het jaar daarop de 65-jarige leeftijd bereiken, onder het motto "Van UKW naar pensioen".


64 jarigendag

De dag vindt meestal plaats bij het Evenementencentrum van het Marine-Etablissement in Amsterdam. Naast de bespreking van technische details over de vragen van de AOW-uitkering en de vaststelling van het ouderdomspensioen komen ook actuele ontwikkelingen rond pensioenen aan de orde.Tevens wordt aandacht besteed aan andere zaken, zoals gezondheidsaspecten op latere leeftijd.

Deze activiteit heeft tevens een hoog reüniegehalte: tijdens pauzes, de lunch en de borrel is er alle gelegenheid om in informele sfeer elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Informatiebundel 64-jarigendag
Via het secretariaat van de KVMO kan de meest recente Informatiebundel 64-jarigendag worden aangevraagd.KVMO 64-jarigendag 2019 - Terugblik

Volgens jarenlange traditie is ook dit najaar weer de KVMO 64-jarigendag gehouden. Voor de bijeenkomst waren alle KVMO-leden die in 2020 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken uitgenodigd. Deze speciale dag staat in het teken van informatie, een gezellige ontmoeting met oud-collega’s en een maritiem middagprogramma.

Op woensdag 16 oktober kwamen 50 genodigden - oud-marineofficieren en hun partners - bijeen in het Marine Evenementen Centrum bij het Marine-etablissement te Amsterdam. Veel drukte en gezelligheid, oude bekenden zagen elkaar na vaak lange tijd weer. Ook al is het programma redelijk strak geregisseerd, er is volop gelegenheid elkaar te spreken.

De dagvoorzitter gaf een korte toelichting en gaf het woord aan de voorzitter KVMO, KTZ Marc de Natris. Deze schetste de ontwikkelingen binnen de KVMO en vertelde over de onderhandelingen die worden gevoerd met de minister van Defensie over de personele situatie. Hierbij uitte hij zijn zorgen, die hij ook in zijn wekelijkse weblogs verwoordt.


 MG 0132A
Archieffoto: Fotografie Moussault

Mevrouw Claudia Herbeck, voorlichter ABP, gaf uitgebreide informatie over de pensioen¬regelingen van het ABP. Haar uitleg was duidelijk: de hoogte van het pensioen wordt bepaald door de opbouw van het aantal pensioenjaren, door het persoonlijk jaarlijkse inkomen en door de AOW, die pas ingaat op de AOW-gerechtigde leeftijd. Vanwege de te lage dekkings¬graad bij het ABP is er echter geen hoop op inflatiecorrectie voor het komende jaar.

MAJ b.d. Albert Lok van de NOV sprad over de belastingregelgeving die van belang is voor degenen die met pensioen gaan. Zijn boodschap: houd er rekening mee dat u over het AOW aanvullende loonheffing moet betalen en zet dat bedrag alvast opzij op de bank wanneer u op een gegeven moment uw maandelijkse AOW gaat ontvangen.

KTZA b.d. Martin Hellendoorn informeerde de aanwezigen over het Levenstestament, een nieuw en belangrijk onderwerp op deze informatieve dag, dat duidelijk gehoor vond bij de KVMO-leden, getuige hun positieve reacties.

KTZ(TD) Mark Simmeren, Hoofd Afdeling Integratie van de staf van de Commandant der Zeestrijdkrachten, hield een boeiend en gloedvol betoog over de huidige stand van zaken binnen de KM en over de perspectieven voor de nabije toekomst. Het zijn tijden waarin de verwachting op verbetering en groei nieuwe hoop geeft, vooral vanwege de investeringen in noodzakelijke nieuwbouwprogramma’s en innovatieve ontwikkelingen. Maar de zorg voor voldoende personeel in het kader van werving en behoud is onverminderd groot.

De heer drs. Ruud Harbers, arts en psycholoog, sprak over drie zaken die voor de aanstaande gepensioneerden van belang zijn: leef gezond en eet verstandig, blijf voldoende bewegen, bij voorkeur in de buitenlucht, en zorg voor zingeving in je leven door actief te blijven. Zijn enthousiaste betoog was doorregen met humor en was een prachtige afsluiting van de presentaties deze ochtend in Amsterdam.

Na de presentaties ontmoetten de deelnemers elkaar bij een korte maar gezellige borrel in de foyer, waarna werd genoten van een traditioneel Indisch buffet. Na de lunch vertrok het gezelschap naar de steiger, waar de rondvaartboot al gereed lag. De deelnemers werden meegenomen op een vaartocht door het oostelijke havengebied onder leiding van gids dhr. Sanne Pleiter. De afloop van de vaartocht markeerde ook het einde van het programma van deze boeiende en interessante dag. Iedereen keerde terug naar huis, na een laatste gesprek op de steiger.


BewarenBewarenBewaren

Aanvullende informatie

  • Organisator: Werkgroep Postactieven

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04