Algemene Vergadering KVMO 2020

01 okt 2020
1708 keer
Algemene Vergadering KVMO 2020
Van Ghentkazerne, Rotterdam -
Aanvang 12.00 uur

De 106e Algemene Vergadering wordt gehouden op donderdagmiddag 1 oktober 2020, op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.
 
Tijdens de (besloten) huishoudelijke vergadering staan de vereniging, het verenigingsbeleid, de begroting 2020 en het jaarverslag 2019 centraal.

Na afloop van de vergadering is de openbare afscheidsreceptie van de voorzitter KVMO. Tevens kan dan kennis worden gemaakt met de nieuwe voorzitter van de KVMO per 1 oktober KLTZ Rob Pulles.Voorlopig programma

13.00 uur   Ontvangst
13.30 uur   Aanvang huishoudelijke vergadering
    Agenda
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Goedkeuring verslag 105e Algemene Vergadering d.d. 13 juni 2019
3. Behandeling amendementen ingevolge artikel 10 Algemeen Reglement
5. Gevoerd beleid 2019
6. Strategie 2020
7. Financieel jaarverslag 2019
8. Verslag kascommissie 2019
9. Begroting 2020, opvraagbaar bij het secretariaat
10. Benoeming kascommissie 2020
11. Benoeming hoofdbestuursleden
12. Rondvraag en sluiting
15.30 uur   Pauze
16.00 uur   Aanvang receptie
18.00 uur   Einde

Locatie
Van Ghentkazerne
Toepad 120
3063 NJ Rotterdam

Aanmelden Algemene Vergadering en receptie
Nadere informatie over de wijze van aanmelden volgt nog.

Aanvullende informatie

  • Organisator: KVMO-algemeen

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04