Algemene Vergadering KVMO 2020

01 okt 2020
514 keer
Algemene Vergadering KVMO 2020
Van Ghentkazerne, Rotterdam
-  Aanvang 11.45 uur


update 14-9: ivm het bereiken van het maximum aantal aanmeldingen kunt u zich helaas niet meer aanmelden.

Onderstaande activiteit wordt georganiseerd in overeenstemming met en onder voorbehoud van de geldende maatregelen in het kader van COVID-19. 


De 106e Algemene Vergadering wordt gehouden op donderdagmiddag 1 oktober 2020 op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Voorafgaand aan deze huishoudelijke vergadering (alleen toegankelijk voor KVMO-leden) is er een gezamenlijke lunch.

Afscheidreceptie
Na afloop kunnen de aanwezigen afscheid nemen van de voormalig voorzitter KTZ b.d. Marc de Natris en kennis maken met de nieuwe voorzitter KLTZ Rob Pulles.

Vanwege de COVID-19 maatregelen heeft het hoofdbestuur moeten besluiten dat deze afscheidsreceptie van KTZ b.d. Marc de Natris enkel toegankelijk is voor aangemelde KVMO-leden (waarvoor een maximum aantal geldt). Later die middag volgt een receptie voor genodigden.

Tijdens de huishoudelijke vergadering staan de vereniging, het verenigingsbeleid, de begroting 2020 en het jaarverslag 2019 centraal.

Programma

11.45 uur   Ontvangst
12.15 uur   Lunch
13.30 uur   Aanvang Algemene Vergadering (besloten)
    Agenda
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Goedkeuring verslag 105e Algemene Vergadering d.d. 13 juni 2019
3. Behandeling amendementen ingevolge artikel 10 Algemeen Reglement
4. Beschrijvingsbrief 2020
5. Gevoerd beleid 2019
6. Strategie 2020
7. Financieel jaarverslag 2019
8. Verslag kascommissie 2019
9. Begroting 2020, opvraagbaar bij het secretariaat
10. Benoeming kascommissie 2020
11. Benoeming hoofdbestuursleden
12. Rondvraag en sluiting
16.00 - 17.00 uur   Receptie (besloten)

Locatie
Van Ghentkazerne
Toepad 120
3063 NJ Rotterdam


Aanvullende informatie

  • Organisator: KVMO-algemeen

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04