Algemene Vergadering KVMO

16 juni 2022
297 keer
Algemene Vergadering KVMO
10:00 - 17:00
Marine Etablissement Amsterdam
Op donderdag 16 juni 2022 vindt de Algemene Vergadering van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren plaats. Het hoofdbestuur van de KVMO heeft de eer u uit te nodigen voor deze vergadering. De Algemene Vergadering vindt plaats in het Marine Etablissement Amsterdam (MEA).

Zoals gebruikelijk zal deze dag bestaan uit de alleen voor leden bestemde huishoudelijke vergadering en het voor iedereen toegankelijke symposium. Dit jaar zal het thema van het symposium ''Wat is de vakbond van de toekomst?'' zijn.

PROGRAMMA:
10:00 – 10:30 Ontvangst met koffie/thee
10:30 – 12:00 Huishoudelijke vergadering (alleen voor leden)
12:30 –13:30 Lunch – Indisch Buffet
13.30 – 16.30 Middagprogramma + receptieHUISHOUDELIJKE VERGADERING (alleen voor leden)
Agenda
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Goedkeuring verslag 107e Algemene Vergadering
3. Beschrijvingsbrief 2021
5. Gevoerd beleid 2021
6. Financieel jaarverslag 2021
7. Verslag kascommissie 2021
8. Begroting 2022, opvraagbaar bij het secretariaat
9. Benoeming kascommissie 2022
10. Afscheid hoofdbestuursleden
11. Benoeming hoofdbestuursleden
12. Rondvraag en sluiting


MIDDAGPROGRAMMA
In de middag staat de vakbond van de toekomst centraal. Welke ontwikkelingen en trends spelen er anno 2022 in het verenigingsleven? Hoe zorgen verenigingen dat zij blijven aansluiten bij de wensen en de beleveniswereld van haar leden? Onder leiding van ervaren sprekers zoeken we graag in een interactieve sessie antwoorden op de vraag: ‘’Wat is de vakbond van de toekomst?’’. Aanmeldknop.png

Aanvullende informatie

  • Organisator: KVMO-algemeen

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04