KVMO-Veteranendag 2019 | Terugblik

21 mrt 2019
5034 keer
Tijdens de KVMO-Veteranendag, die om het jaar wordt gehouden, wordt een gevarieerd programma geboden met lezingen, museumbezoek, een film of (dans)voorstelling en veel gelegenheid voor de Veteranen om elkaar (onder meer tijdens de lunch) te ontmoeten en samen herinneren op te halen.


veteranendagkvmo2019Een groot aantal postactieve leden van de KVMO heeft de status van Veteraan. De KVMO waardeert de prestaties die deze leden in het verleden hebben geleverd zeer en heeft in 2009 het initiatief genomen om speciaal voor hen een KVMO-Veteranendag te houden. De organisatie van deze dag is in handen van de Werkgroep Postactieven van de KVMO.KVMO-Veteranendag 2019 - een terugblik

Op donderdag 16 maart werd in Den Helder de zesde KVMO Veteranendag gehouden, georganiseerd door de Werkgroep Post-Actieven van de KVMO. De ontvangst vond plaats in het sfeervolle zalencentrum De Dukdalf op Willemsoord. Na de opening door de dagvoorzitter KTZ b.d. Ger van der Zee en het welkomstwoord door de voorzitter van de Werkgroep Postactieven van de KVMO, KLTZ b.d. Murk Eland ging het ochtendprogramma van start. Deze bestond uit twee presentaties.

De eerste sprekers waren KLTZ Ellen Braham en KTZ Eric Mewe, beiden werkzaam bij het Maritiem Hoofdkwartier Admiraliteit Benelux. Zij lichtten de plannen voor de Koninklijke Marine toe. Er komt weer budget vrij om te investeren in nieuwe eenheden. Beiden gaven een boeiend beeld van de huidige operaties en de mogelijke nabije toekomst. Hopelijk kunnen al deze plannen worden gerealiseerd. Dat veel veteranen nog steeds zeer betrokken zijn bij de Koninklijke Marine, bleek wel uit de vele vragen over de toekomst van onze zeemacht. Maar er werden ook zorgen geuit, onder andere over de vulling van het personeelsbestand.

Daarna was het woord aan KTZA b.d. Hans Peters. Het organisatiecomité van de KVMO Veteranendag heeft lang getwijfeld of er nog een keer specifiek over Indië moest worden gesproken. Maar een toelichting op de stand van zaken van het ‘brede Indië onderzoek’ leek ons toch relevant. Het onderzoek is te belangrijk om er zo maar aan voorbij te gaan. Na een korte ‘modeshow’ van het nieuwe veteranen‘uniform’, legde Hans Peters uitgebreid uit hoe het onderzoek plaatsvindt. Bij de aanwezigen zorgde zijn verhaal voor veel reacties en emoties. Velen zijn bang dat het onderzoek geen rekening houdt met de veteranen en dat deze periode in de Nederlandse geschiedenis te veel door de bril van de huidige tijd wordt bekeken. Als het onderzoek is afgerond, komen wij hier misschien nog op terug.

KVMOVetdag2019
Na een heerlijke warme lunch kon er ’s middags een bezoek worden gebracht aan drie musea. Het Marinemuseum was het populairst. Dat was een beetje jammer voor de andere twee musea. Op Zr.Ms. Bonaire werd een zeer boeiende presentatie en rondleiding gegeven. En het Reddingmuseum biedt heel veel interactie tussen een zeer fraaie collectie. Een bezoek aan Willemsoord is om allerlei redenen heel leuk. Een beperkt aantal veteranen maakte nog gebruik van het afsluitende drankje. Van veel aanwezigen werden positieve geluiden vernomen over deze dag.

Punt van aandacht
De zesde KVMO Veteranendag was weer geslaagd maar ik moet toch afsluiten met een punt van aandacht. Want een groep veteranen ontbrak op deze dag: de jonge/actief dienende veteraan. En dat is erg jammer. Lag het aan de locatie, aan het programma? Wat verwacht deze groep van een KVMO Veteranendag? Hebt u een antwoord op deze vragen, laat het ons dan weten via een mail naar het secretariaat van de KVMO. We willen graag een volgende keer ook voor hen het programma interessant maken.

Rechts op deze pagina staat een link naar het fotoalbum van de KVMO Veteranendag 2019.

Aanvullende informatie

  • Organisator: KVMO-algemeen

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04