Stichting Gedenkteken

DSC06073c

De Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder heeft ten doel:

Het oprichten en instandhouden van een gedenkteken ter nagedachtenis van de in zee omgekomen bemanning van de Rammonitor Zr. Ms. Adder, die in de avond van 5 juli 1882 met man en muis verging op circa vijf zeemijlen uit de kust van Scheveningen ter hoogte van de vuurtoren.

Het geven van voorlichting over en periodiek herdenken van deze ramp en het verrichten van al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen en beheren van gelden ter financiering van de oprichting en instandhouding van het gedenkteken. Het geven van voorlichting over de ramp (oa. door middel van een website) en het periodiek herdenken daarvan, een en ander waar nodig in nauwe samenwerking met de gemeente ’s-Gravenhage en voorts door her ondernemen van al hetgeen, zulks in de meest ruime zin des woords, wat kan bijdragen tot het bereiken van deze doelstelling.

Overdracht aan de gemeente Den Haag

7 september 2016 heeft het bestuur van de Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder bij het monument het document ondertekend waarmee de overdracht van het monument in beheer en eigendom aan de gemeente Den Haag een feit werd. Hiermee wordt een stuk zekerheid geboden inzake onderhoud en continuïteit van het monument.

Bestuur Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder:

  • Richard Schmüll (Voorzitter)
  • mr. Henk Grootveld (Secretaris)
  • Martin Mos RA RC RBA (Penningmeester)
  • mr. Herman Koning (Fondswerving)
  • Thijs van Leeuwen (Ceremoniële aangelegenheden)
  • Jan Kees van Dalsen (bestuurslid)

Jaarrekening 2023 Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder

Bekijk hier de jaarrekening


Beloningsbeleid bestuur

Het Bestuur Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder bestaat louter uit vrijwilligers en wordt op geen enkele wijze beloond voor haar werkzaamheden.


Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN)

Het RSIN van de Stichting is: 85.42.78.400

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.