De bestuurlijke organisatie van de KVMO

Hoofdbestuur
De KVMO wordt bestuurd door het hoofdbestuur en, voor de bewaking en uitvoering van het beleid, door het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door resp. de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester van het hoofdbestuur.Samenstelling hoofdbestuur KVMO:

FunctieContact
Voorzitter  KLTZ ing. M.E.M. de Natris
Vicevoorzitter KLTZ ing. W.P. Groeneveld
Penningmeester KLTZ (LD) H.M.J. van de Burgt
Secretaris vacature
vertegenwoordiger Afdeling Noord  KLTZ (LD) drs. R.J.M. de Leeuw
vertegenwoordiger Afdeling Midden  vacature
vertegenwoordiger Afdeling Zuid KLTZ (TD) b.d. T.S. van Tongeren
vertegenwoordiger Werkgroep Postactieven KTZA b.d. mr. M.J. Hellendoorn (wnd)
vertegenwoordiger Werkgroep Elders Actieven LTZ1 (LD) KMR M. Venema
vertegenwoordiger Werkgroep Jongeren LTZ2 A.J. Roelofs MSc
vertegenwoordiger Werkgroep Genderbeleid KLTZ M.A.W. Riemens

Vergaderingen, tevens werkbezoeken hoofdbestuur
Het bestuur vergadert enkele malen per jaar. Voorafgaand aan deze vergaderingen, die op verschillende locaties worden gehouden, organiseert het hoofdbestuur informele bijeenkomsten voor leden. Onder het genot van koffie met gebak kunnen zij tijdens die bijeenkomsten met het hoofdbestuur in gesprek gaan over actuele onderwerpen.

Afdelingsbesturen
De KVMO is organisatorisch ingedeeld in vier afdelingen: Noord, Midden, Zuid en het Caribisch gebied. Iedere afdeling heeft zijn eigen afdelingsbestuur en een vertegenwoordiging in het hoofdbestuur van de KVMO.

De afdelingsbesturen organiseren ieder jaar diverse activiteiten voor KVMO-leden in hun afdeling, waaronder thema-avonden, ledenraadsvergaderingen, borrels en feestelijke samenkomsten. Stuk voor stuk gelegenheden waarbij KVMO-leden elkaar kunnen ontmoeten. 

Samenstelling afdelingsbesturen:

Noord
KLTZ (LD) drs. R.J.M. de Leeuw
KLTZ b.d. P.J. van Maurik
KLTZ b.d. B. Fritzsche
LTZ1 (LD) P.Y. Handgraaf – Blok
MAJMARNS M.M. van der Hoek bc

Zuid
KLTZ (TD) b.d. T.S. van Tongeren
MAJKL b.d. P. van der Laan
KLTZSD mw. A.J. Zwiers
KLTZA b.d. P.A. Brons


Midden
KTZ (TD) ir. J.J. Bleijs
KLTZ b.d. J. de Jonge
KTZ b.d. H. van Eijsden

Caribisch Gebied
KLTZ (LD) drs. P.J. van Roon


Werkgroepen
De KVMO heeft 4 werkgroepen (Jongeren, Postactieven, Elders Actieven & Genderbeleid), die ook zijn vertegenwoordigd in het hoofdbestuur.

 

KVMO *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: