Doelstelling

De KVMO komt op voor de belangen van marineofficieren

marineofficieren 

De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren bestaat sinds 1883 en heeft in de statuten 3 doelstellingen opgenomen:

  • een goede relatie met de Nederlandse samenleving;
  • de instandhouding van een voor haar taak berekende zeemacht;
  • goede collectieve en individuele belangenbehartiging van haar leden.

De eerstgenoemde doelstelling streven we na met heldere informatievoorziening en meningsuitingen in het Marineblad, op onze website en via sociale media, waaronder twitter en facebook. Ook benaderen we zoveel mogelijk gevraagd en ongevraagd de media om deze en de andere twee doelstellingen te bereiken.

 

BELANGENBEHARTIGING
Wat betreft die andere doelstellingen: de KVMO heeft de belangen van marineofficieren en die van de marine hoog in het vaandel staan. Beide belangen lopen immers vaak gelijk op. Een voor haar taak berekende marine vertaalt zich wat ons betreft minimaal in personele belangen als: adequate vulling van de arbeidsplaatsen, voldoende materieel en uitrusting die up-to-date zijn, goede opleidingen, een interessant en uitdagend oefen- en vaarprogramma en niet in de laatste plaats, een passend salaris dat kan concurreren met het bedrijfsleven.

Bij het behartigen van deze belangen staan voor de KVMO vanzelfsprekend de soms specifieke belangen van marineofficieren voorop. Door haar aansluiting bij de GOV|MHB heeft de KVMO een stem in het georganiseerd overleg.

Maar de KVMO is meer dan een belangenvereniging alleen; ze organiseert verschillende activiteiten over uiteenlopende onderwerpen en staat leden bij met gedegen juridisch advies op het gebied van arbeidsomstandigheden.

 e oorsprong van de KVMO

De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren heeft haar oorsprong in 1883, toen op 10 april de “Vereniging tot behandeling van de op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen” werd opgericht. De aanleiding hiervoor was het vergaan van Zr.Ms. Adder als gevolg van technisch-operationele en veiligheidsgebreken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de toen geheten “Marine-vereeniging” door de Duitse bezetter gedwongen haar activiteiten te staken. Vanaf 1947 vond een herstart plaats onder de naam ‘Vereniging van Marineofficieren’ (VMO). In 1983 ontving de vereniging het predikaat ‘Koninklijk’. In 2008, bij het 125-jarig bestaan van de KVMO, is dit predikaat door Hare Majesteit de Koningin bestendigd.

 

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.