Ereleden van de KVMO

De KVMO heeft een aantal ereleden dat zich bijzonder heeft ingezet voor de vereniging. Zij zijn van grote betekenis (geweest) voor de KVMO.


 DriesKnopppien2  KOLMARNS b.d. A.H.P. Knoppien
 leosmit2  KTZ b.d. L.J.M. Smit
 teun32  KTZA b.d. drs. T.G.D. Steenbeek
 Onno2  KLTZ b.d. mr. O.W. Borgeld
 20190815erelidmarc  KTZ b.d. ing. M.E.M. de Natris
Ereleden die ons ontvallen zijn:

hoffmann2   KTZT b.d. ir. S.J.J. Hoffmann
 († 26 maart 2021)
hoffmann2   KTZA b.d. drs. G. Brand
 († 11 april 2013)
hoffmann2   LTZSD1 b.d. K.G. Spaans
 († 15 juni 2012)

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04