Partners van de KVMO

logo onderlinge bijstand2018De Vereniging Onderlinge Bijstand (OB) en de KVMO hebben sinds een aantal jaren een samenwerkingsovereenkomst. Onderdeel van deze overeenkomst is dat alle (ex) marineofficieren die lid zijn van de KVMO automatisch lid zijn van Onderlinge Bijstand.

Hierdoor kunnen KVMO-leden in aanmerking komen voor de speciale regelingen van OB:


Mededeling voorzitter Onderlinge Bijstand, mei 2019
Onderlinge Bijstand is een vereniging van en voor (oud-)marineofficieren. De vereniging is opgericht in 1902 met het doel de kameraadschappelijke band tussen de leden te versterken alsmede voor het geven van raad en het verlenen van ondersteuning. Daarbij kan gedacht worden aan financiële steun¬verlening en advies, financiële zorgregelingen en uitzenduitkeringen. Daartoe heeft de vereniging sinds de oprichting een fors financieel fonds bijeen gespaard. Uit dit fonds kunnen in voorkomende gevallen leningen worden gefinancierd en in uitzonderlijke gevallen ook giften worden gedaan.

Onderlinge Bijstand en de KVMO werken nauw samen. Een belangrijk deel van de administratie van Onderlinge Bijstand wordt door de KVMO gedaan. Door uw lidmaatschap van de KVMO bent u als marineofficier ook verbonden met de Vereniging Onderlinge Bijstand. Hoewel Onderlinge Bijstand nog wel een aantal leden heeft dat niet ook lid is van de KVMO, mag worden vastgesteld dat dit een minderheid is.

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat (familie)leden die in aanmerking kwamen voor ondersteuning de weg naar Onderlinge Bijstand niet wisten te vinden. Wat ook duidelijk is geworden is dat de zorg in onze samenleving zo goed is geworden, dat een beroep op ondersteuning zich vaak beperkt tot het geven van advies. Daarnaast is ook vaak sprake van schroom om te vragen om ondersteuning.

Ter geruststelling mag worden vermeld dat de vereniging zorgvuldig omgaat met de namen en persoonlijke gegevens van de leden en vooral die leden die om ondersteuning vragen.
Hoewel dat nu een verplichting is in het kader van de wet AVG, was dat in het verleden uiteraard ook altijd het geval. Omgekeerd vragen wij wel dat iemand die ondersteuning vraagt ook volledige openheid van (financiële) zaken geeft.

Tot besluit hebben wij als kameraadschappelijke vereniging de hoop dat u nooit in een situatie geraakt waarin u een beroep op steunverlening moet doen, maar tegelijkertijd dat mocht die situatie zich wel voordoen, u de weg naar Onderlinge Bijstand weet te vinden.
Daartoe kan onze website www.onderlingebijstand.nl een belangrijk hulpmiddel zijn.

VeteranenplatformDe KVMO is aangesloten bij de Stichting Veteranen Platform (VP) en bezet in het Algemeen Bestuur van het VP, met een lid en een plv. lid, twee zetels. Deze zetels zijn toegewezen aan leden van de Werkgroep Postactieven van de KVMO.

Doelstelling van de stichting
Op hun website formuleert het Veteranen Platform zijn doelstelling als volgt:

"...als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen, in voortdurende dialoog met de overheid en samenleving de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies op materieel en immaterieel gebied te bevorderen."


logo marineclubDe KVMO heeft sinds vele jaren een bijzondere band met de Marineclub te Den Helder. De oude Marineclub stond aan de Hoofdgracht te Den Helder.

In deze club werd op 10 april 1883 de eerste vergadering gehouden van de "Vereeniging ter behandeling van op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen". Uit deze vereniging is de huidige Koninklijke Vereniging van Marineofficieren ontstaan.

 De huidige Marineclub staat op de plaats van het schiereiland van het oude fort Harssens nabij de veerhaven. Vanuit deze club heeft u een prachtig overzicht over de Marinehaven. De Marineclub heeft een uitstekende keuken voor een goede prijs. Het is een club met een beperkte toegang, maar hij is onder andere toegankelijk voor de leden van de KVMO. Uiteraard mag u uw directe gezelschap introduceren.KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.