De medewerkers van de KVMO

Het kantoor van de KVMO is gevestigd in Den Haag. De vaste staf is daar werkzaam en bestaat uit:

Voorzitter KVMO (tevens hoofdredacteur Marineblad)
KLTZ R.O.P. Pulles EMSD

Secretaris KVMO
LTZ2OC (LD) K.W. Lelieveld

Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg
Vacant

Eindredacteur Marineblad
dhr. C.B. Naafs

Beleidsmedewerker Pensioenen en Sociale Zekerheid
drs. M.A.M. Weusthuis

Hoofd secretariaat KVMO
mw. E. van Starkenburg-Prent

Medewerker secretariaat (tevens GOV|MHB)
mw. M. Veen

Beleidsmedewerker Medezeggenschap en Arbo
Lkol. KL b.d. R. Bliek (a.i.)

Beleidsmedewerker Reorganisaties
Lkol. KL b.d. R. Bliek

Beleidsmedewerker Juridische Zaken:
mr. B. Blonk


Alle medewerkers zijn telefonisch bereikbaar onder het telefoonnummer van de KVMO: 070 - 383 95 04 of e-mail: .KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04