Vacatures

NML 005 Logo

Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij.

Ga naar de website voor vacatures in de maritieme sector>>Navtrain logo

Navtrain International is opgericht in 2011 door enkele ondernemende oud-officieren van de Koninklijke Marine. NAVTRAIN is gespecialiseerd in het trainen van maritieme organisaties waarbij de eerste prioiriteit ligt bij veilig opereren op zee. De consultants en trainers zijn o.a. betrokken geweest bij de afstoting en overdracht van KM-materieel, waaronder complete schepen, naar andere landen, inclusief een complete opwerkcyclus. De mensen van NAVTRAIN zijn niet alleen ervaren in het trainen van buitenlandse bemanningen, maar tevens in overdracht van relevante kennis, operationele concepten en "train the trainer" concepten.

Het team van NAVTRAIN bestaat uit specialisten die hun reputatie hebben waargemaakt gedurende vele jaren actieve dienst bij de KM. Ze hebben allen uitgebreide ervaring in het trainen van bemanningen tot op het nieveau van "operationeel gereed". NAVTRAIN heeft de benodigde diversiteit aan specialisten zowel op het niveau van onderofficieren als officieren.

Operationele ervaring en vaardigheden anderen te trainen en kennis over te dragen op het juiste niveau alleen is niet genoeg. Daarnaast vergt het werken in een internationale omgeving ook culturele aanpassingen, ten einde de klanten optimaal te kunnen bedienen. Voor elke opdracht wordt het NAVTRAIN-team uitgebreid geïnformeerd over de culterele achtergrand van betreffende klant. NAVTRAIN International begrijpt dat het doorgronden van culturen essentieel is voor een succesvolle trainingsperiode.

Navtrain International is altijd geïnteresseerd in ervaren marinespecialisten, ongeacht rang of stand. Op dit moment recruteert NAVTRAIN International alleen personeel dat op het punt staat met FLO te gaan, danwel zojuist de dienst verlaten heeft. NAVTRAIN biedt geen vast dienstverband aan maar opereert op projectbasis.

Indien u geïnteresseerd bent om te werken in een internationale omgeving met een diversiteit aan culturen ga dan naar de website van NAVTRAIN.

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04