Voor postactieven en veteranen

    

Informatiebundel
64-jarigendag
Handleiding
Nabestaanden
Handboek
Veteranen
Handboek Dienstslachtoffers
voorkant64jarigenbundel HandleidingNabestaanden8edruk coverhandboekveteraan HandboekDienstslachtoffers
De Informatiebundel 64-jarigendag is een uitgave van de KVMO, die jaarlijks wordt geactualiseerd. Deze kan worden aangevraagd via het secretariaat van de KVMO.                      


Richtlijnen veteranentenue
bij evenementen VP

RichtlijnenVP
KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04