Dienstplicht voor vrouwen


Per 1 januari 2020 is de dienstplicht voor vrouwen ingevoerd. Vrouwen die 17 jaar worden, ontvangen een brief van de overheid waarin staat dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht. De dienstplicht is opgeschort sinds 1 mei 1997. Er is geen opkomstplicht voor mannen en vrouwen.

Voor deze invoering heeft de overheid de Kaderwet Dienstplicht aangepast en de Wet gewetensbezwaren militaire dienst gewijzigd. Woorden zoals ‘hij’, ‘hem’ en ‘broederdienst’ zijn vervangen door bijvoorbeeld ‘de dienstplichtige’ en ‘broeder- én zusterdienst’.


De wetten per 01-01-2020 zijn hieronder te downloaden in PDF:


TitelKaderwet2020 Titelgewetensbezwaar2020

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04