Sociale veiligheid

Het onderwerp 'sociale veiligheid' heeft een prominente plaats binnen het werknemersbeleid van het Ministerie van Defensie. Professionaliteit en integriteit gaan hand in hand, aldus Defensie. Hoe dit in de praktijk gebracht dient te worden staat omschreven in de Gedragscode Defensie en de Gedragsregels Defensie Sociale Veiligheid en Integriteit. Op deze pagina informeert de Werkgroep Gender u over de verschillende initatieven die hieruit ontwikkeld zijn.


Plan van aanpak 'Versterking van de sociale veilgheid binnen Defensie'

In 2018 heeft het Ministerie van Defensie het plan van aanpak 'Een veilige defeniseorganisatie' opgesteld ter versterking van de fysieke en sociale veiligheid van defensiepersoneel. 'Want', zo begint het PvA- 'werken bij Defensie moet en kan veiliger.' Hieraan ten grondslag liggen de aanbevelingen van de commissie-Van der Veer en van de onderzoeksraad voor Veiligheid dat naar aanleiding van de ongevallen in Ossendrecht en Mali is opgesteld. 

Het PvA 'versterking sociale veiligheid' is een aanvulling hierop en gaat verder in op onderzoek waaruit blijkt dat ruim 10% van het defensiepersoneel de eigen werkplek als 'niet sociaal veilig' ervaart. In 2021 is het rapport gepresenteerd op basis van de bevindingen uit de commissie-Giebels, die in opdracht van het ministerie onderzoek deed naar de sociale veiligheid op de werkvloer.

'Sociale veiligheid wordt vaak omschreven als de afwezigheid van ongewenst gedrag zoals pesterijen, seksuele intimidatie, discriminatie en/of uitsluiting en mogelijke psychologische schade daarvan. De afwezigheid van dergelijk ongewenst gedrag is echter geen garantie voor een sociaal veilige omgeving maar slechts de ondergrens' - Plan van aanpak Sociale Veilgheid, p.5

Het rapport beschrijft drie fases waarmee het de sociale veilgheid binnen Defensie wilt versterken:

  1. Het implementeren van de maatregelen zodat Defensie voldoet aan eisen die wettelijk of anderszins verplicht zijn;
  2. Via vijf sporen doorgroeien op het gebied van sociale veilgheid. Omdat Defensie vanwege haar specifieke taakstelling meer nodig heeft dan slechts voldoen aan de wettelijke eisen;
  3. Het borgen, evalueren, leren en continu verbeteren van sociale veilgheid omdat Defensie wilt doorgroeien naar een lerende organisatie die structureel verbetert in plaats van een organisatie die meer is gericht op het reageren op incidenten dan op structurele verbeteringen.

Beide rapporten kunnen hier gedownload worden:

TitelVerbeteringVeiligheid  TitelSocialeVeiligheidMeldpunt Integriteit Defensie (MID)

Een van de herzieningen in het integriteitsstelsel is het MID. Deze is niet extern belegd en is begin 2020 buiten de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) gepositioneerd, direct onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris-Genereaal van Defensie, de hoogst verantwoordelijke ambtenaar voor integriteit.

Het MID kan gebruikt worden voor diverse meldingen, namelijk:
  • zakelijke schendingen, zoals misbruik van voertuigen, corruptie, vriendjespolitiek en oneigenlijk gebruik van bevoegdheden;
  • ongewenst gedrag, zoals pesten, seksueel overschrijdend gedrag, (seksuele) intimidatie en discriminatie.
De procedures voor het melden van misstanden of vermoedens van misstanden vindt u op de website van Defensie. Ook is er een klachtenregeling die valt onder de Commissie Ongewenst Gedrag (COG). Hiervoor zijn formulieren beschikbaar die in te zien zijn via de reguliere klachtenregeling bij het Ministerie van Defensie. Het formulier is hier te downloaden.

Voor meer informatie kunt u ook direct contact opnemen met het MID via (070) 376 59 15, via de Servicedesk Defensie (088) 950 05 00 (optie 4), of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.