Werkgroep Genderbeleid

Voorzitter van de werkgroep Gender van de KVMO is KLTZ b.d. M.A.W. (Mary) Riemens. Deze werkgroep heeft een zetel in het hoofdbestuur van de KVMO.

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2018, hield Directeur Operaties GENMAJMARNS R. Oppelaar een speech tijdens de Hague Talks, in het Vredespaleis in Den Haag. Onderwerp van de Talks was 'Women in peacekeeping mission (not yet) accomplished?' Bekijk hier zijn speech, vanaf 1.52 uur>>

Defensie Actieplan 1325
- Aanbiedingsbrief>>
- Defensie Actieplan 1325>> en de geactualiseerde versie 2021-2025>>
- Evaluatie>>

Nederlandse Nationale Actieplan 'Women, Peace and Security'

NAP

Contact

Heeft u interesse in of ideeën voor de Werkgroep Genderbeleid? Mail dan naar de secretaris van de KVMO.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04