Werkgroep Genderbeleid

De werkgroep Genderbeleid is een werkgroep in oprichting.

Voorzitter van de werkgroep is KLTZ M.A.W. Riemens, die tevens een zetel heeft in het hoofdbestuur van de KVMO.

Contact
Heeft u interesse in of ideeën voor de Werkgroep Genderbeleid? Mail dan naar de secretaris van de KVMO.

KVMO *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: