Werkgroep Jongeren

De Werkgroep Jongeren (WGJ) is een enthousiaste en gevarieerde club jonge officieren en adelborsten die geregeld bijeenkomt om activiteiten te organiseren voor adelborsten en jonge officieren.

Maar ze gebruiken hun vergaderingen en bijeenkomsten ook om (bij) te praten over de onderwerpen die bij deze groep leven, over arbeidsvoorwaardelijke zaken en over andere relevante onderwerpen.

De WGJ, heeft via de voorzitter/vertegenwoordiger van de werkgroep, een actieve stem in het hoofdbestuur van de KVMO.

Het hoofdbestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de WGJ. Interesse? Stuur een berichtje naar

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04