Werkgroep Postactieven

enqueteUitslag enquête

In 2016 heeft de Werkgroep Postactieven (WGPA) een enquête uitgevoerd onder de postactieve leden met het doel te vernemen hoe wordt gedacht over de door de werkgroep georganiseerde evenementen. Uit de antwoorden blijkt dat alle evenementen een (zeer) hoge algemene beoordeling scoren en navenante beoordelingen op deelaspecten ervan. Vrijwel unaniem wordt aanbevolen de verschillende evenementen voort te zetten. 12 van de 310 respondenten hebben suggesties ter verbetering/verandering gedaan en 16 respondenten noemden onderdelen of aspecten, waaraan meer aandacht zou moeten worden besteed.

Lees het volledige enquête-resultaat>>

De Werkgroep Postactieven (WGPA) bestaat al sinds de jaren '80 en geeft het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die van belang zijn voor postactieve marineofficieren, zoals over pensioenen, UKW en Veteranenzaken.

De WGPA levert ook een postactieven-vertegenwoordiger in de diverse afdelingsbesturen en in de Stichting Veteranenplatform. Daarnaast levert de werkgroep, namens de belangenverenigingen, een bijdrage aan de LOM-dagen van de Koninklijke Marine.

De werkgroep richt zich op samenwerking met andere organisaties op het gebied van postactieven en op het versterken van de band tussen postactieven en actiefdienenden binnen de KM. De voorzitter van de werkgroep is tevens lid van het hoofdbestuur van de KVMO.

De WGPA is de organisator van en spil in het web bij de volgende, goed bezochte en gewaardeerde KVMO activiteiten:

  • 64-Jarigendag voor marineofficieren die vlak voor hun LOM-leeftijd zitten;
  • Maritiem Evenement, dat georganiseerd wordt voor postactieve en gepensioneerde KVMO-leden;
  • KVMO Veteranendag. Deze vindt 1 keer in de twee jaar plaats.
Selecteer hieronder "Werkgroep Postactieven" om een overzicht te krijgen van alle aankomende postactieve activiteiten of kijk op Activiteiten/Eerdere activiteiten voor foto's en verslagen van eerdere evenementen.


Contact
Heeft u interesse in of ideeën voor de Werkgroep Postactieven? Mail dan naar het secretariaat van de KVMO.

BewarenBewaren

KVMO *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: