De veteranen van de KVMO

Het ledenbestand van de KVMO bestaat uit (aspirant)officieren en gewezen officieren. Van deze laatste categorie, ook wel aangeduid als postactieve leden, heeft een (groot) aantal eveneens de status van Veteraan.

veteranen

[bubble background="#FFF" color="#666" border="3px solid #ccc" author="door Defensie gehanteerde definitie van Veteraan"]Een veteraan is een gewezen militair met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inbegrepen internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties, alsmede personeel van voormalige gouvernementele krijgsmachten dat onder oorlogsomstandigheden of in internationale vredesmissies heeft gediend en het gemilitariseerde vaarplichtige koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.[/bubble]

Veteranen Platform
Om de belangen van deze specifieke groep leden goed te kunnen behartigen is de KVMO onder meer aangesloten bij het Veteranen Platform (VP) en bezet in het Algemeen Bestuur van het VP, met een lid en een plv. lid, twee zetels. Deze zetels zijn toegewezen aan leden van de Werkgroep Postactieven van de KVMO. Het Veteranen Platform heeft als doelstelling:

"...als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen, in voortdurende dialoog met de overheid en samenleving de maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies op materieel en immaterieel gebied te bevorderen."

Met de organisatie van de tweejaarlijkse KVMO Veteranendag komt zij tegemoet aan de wens van veel KVMO-veteranen om elkaar weer terug te zien en bij te praten. Naast dit reunie-gehalte heeft de KVMO Veteranendag ook een informatief karakter.

Bij gelegenheden, zoals Prinsjesdag en de Nationale Herdenking, waarbij zogenoemde erecouloirs worden gevormd, kunnen de KVMO-veteranen daarover gericht worden geïnformeerd en kan hen worden gevraagd of zij daar aan willen deelnemen. Daarnaast kunnen zij gericht worden benaderd of geïnformeerd over "veteranen" onderwerpen.

[block border="5px solid #00538F" padding="10px 15px"]Registratie van veteranen
Het hoofdbestuur (HB) van de KVMO acht het noodzakelijk om in het ledenbestand aantekening te houden van het aantal veteranen dat tevens KVMO-lid is. Teneinde het ledenbestand met die gegevens aan te kunnen vullen verzoekt het HB haar postactieve leden die tevens veteraan zijn, hun status kenbaar te maken aan het HB.

U kunt daarvoor het antwoordformulier hier downloaden en kosteloos naar ons terugsturen. Opgave per e-mail kan natuurlijk ook. In dat geval wordt u verzocht conform het antwoordformulier de gevraagde gegevens te verstrekken.[/block]




KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.