Nieuws uit de werkgroep

Op deze pagina leest u het laatste nieuws uit de Werkgroep PA van de KVMO.

Oktober 2021

KVMO 64-jarigendag vindt doorgang!
Woensdag 3 november 2021 organiseert de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) de jaarlijkse KVMO 64-jarigendag “Van UKW naar pensioen”. Deze dag is bestemd voor de postactieve leden en de elders actieve leden van 64 jaar die op korte termijn met pensioen gaan. Het evenement vindt plaats bij het Evenementen Centrum van het Marine-etablissement Amsterdam (MEA) in Amsterdam.

Uitnodiging en aanmelding
Alle leden die binnenkort met pensioen gaan hebben een uitnodiging voor de KVMO 64-jarigendag per brief ontvangen. Aan deze dag zijn voor u geen kosten verbonden, behalve uw eigen reiskosten. Als u wilt deelnemen aan de KVMO 64-jarigendag kunt u zich vóór vrijdag 22 oktober as. aanmelden via het gevoegde antwoordformulier. Ook speciale dieetwensen kunt u hierop vermelden. Het formulier kunt u terugzenden bij voorkeur per e-mail naar .

Corona-check-app
Teneinde de toegang tot het evenementencomplex volgens de coronaregels te laten verlopen, dient u en indien aanwezig uw partner met de corona-check-app aan de hand van de QR-code aan te tonen of u gevaccineerd bent, c.q. recentelijk getest bent of corona heeft gehad. Zonder deze geldige app, kan helaas geen toegang worden verleend. Indien u niet over een smartphone beschikt is een geprinte versie van de QR-code toegestaan.




Maart 2021

KVMO 64-jarigendag 2020 opnieuw verplaatst
Vanwege de aanhoudende coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk de KVMO 64-jarigendag, die eerder gepland stond op 10 oktober 2020, op 7 april aanstaande door te laten gaan.

Het is nog niet bekend wanneer deze editie kan worden 'ingehaald'. Betrokkenen ontvangen hierover nader bericht.

Vooralsnog gaat de KVMO 64-jarigendag 2021 door op 3 november 2021.


 
September 2020
 
64-jarigendag verplaatst naar 2021
Het COVID-19 virus heeft nog steeds grote invloed op de organisatie van de diverse evenementen. Door een aantal onzekerheden t.a.v. de accommodatie, de catering en het recreatieve deel van deze dag heeft het hoofdbestuur besloten de 64-jarigen dag van 2020 te verplaatsen naar het voorjaar van 2021.

De nieuwe datum wordt 7 april 2021. Betrokken leden ontvangen hiervoor tegen die tijd een uitnodiging.

De 64-jarigen dag in het najaar van 2021 wordt dan weer gehouden op 3 november 2021.



Mei 2020

Hoewel de KVMO niet weet op welke wijze de maatregelen i.v.m. het Covid-19 virus ná 1 september er uit gaan zien, is het zeer aannemelijk dat de 1,5 meter afstand en het voorkomen van grote groepen mensen bij elkaar nog steeds van kracht blijven.

Daarom heeft het hoofdbestuurvan de KVMO besloten het Maritiem Evenement van woensdag 2 september 2020 niet door te laten gaan. Wij betreuren deze beslissing maar vragen uw begrip.

Over het door laten gaan van de 64-jarigendag, die gepland staat voor woensdag 14 oktober 2020 in Amsterdam, wordt in juni een nadere beslissing genomen. Het programma zal, als de dag doorgaat, wel aangepast worden. Zodat we aan geldende maatregelen kunnen blijven voldoen.



Februari 2020
  • De datum voor het Maritiem Evenement is bekend en vindt plaats op 2 september 2020, details kunt u t.z.t. in o.a. het Marineblad lezen.
  • Voor de 64-jarigendag is de datum ook al bekend en deze is vastgelegd op 14 oktober 2020.
  • Voor de volgende KVMO-Veteranendag is de werkgroep op zoek naar een actief dienende veteraan die de sub-werkgroep KVMO Veteranendag wil ondersteunen.
  • De werkgroep heeft zich in de afgelopen maanden gebogen over vraagstukken m.b.t. veteranenstatus en heeft het hoofdbestuur hierover geadviseerd.
  • Voorts heeft de werkgroep het hoofdbestuur ondersteund bij de discussies en acties mb.t. de nieuwe pensioenregeling.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04