Leden van de NOV, KVMO en GOV|MHB hebben aanspraak op gratis juridische bijstand bij arbeidsgerelateerde geschillen, inclusief pensioenen en sociale zekerheid, door een van de juridische adviseurs van de koepel GOV|MHB.

Iedereen in Nederland is verplicht opgenomen in een ziektekostenverzekering. Het komt echter voor dat de vergoedingen vanuit deze verzekering de gemaakte kosten niet dekken. Verdergaande bezuinigen op de AWBZ-kosten zorgen ervoor dat de eigen bijdragen alleen maar toenemen.

Via het partnerschap met de Vereniging Onderlinge Bijstand kunnen kinderen van KVMO-leden in aanmerking komen voor een studiebeurs vanwege de Stichting Notaris Lansbergfonds.

Adelborsten in opleiding die lid zijn van de KVMO kunnen gebruik maken van een zeer voordelig verzekeringspakket: de defensieverzekering!

Bent u, of wordt u binnenkort, uitgezonden op een vredesondersteunende (VVHO)missie? Weet dan, dat u als KVMO-lid, direct aanspraak maakt op een eenmalige uitkering van € 5.000,00 als u, als gevolg van een ongeval, algeheel blijvend invalide zou worden.

KVMO-leden ontvangen aantrekkelijke kortingen op diverse verzekeringen!

Ledenvoordelen

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04