Onderlinge Bijstand-Studielening

Via het partnerschap met de Vereniging Onderlinge Bijstand kunnen kinderen van KVMO-leden in aanmerking komen voor een studiebeurs vanwege de Stichting Notaris Lansbergfonds.

bookslidmaatschap
Stichting Notaris Lansbergfonds
De Stichting Notaris Lansbergfonds is testamentair opgericht door een dochter van Notaris Eduard S. Lansberg. Het stichtingsbestuur wordt gevormd in overleg met het bestuur van de vereniging Onderlinge Bijstand.

De stichting verstrekt studiebeurzen aan kinderen van actief dienende marineofficieren, postactieve marineofficieren (met leeftijdsontslag, met pensioen) en overleden marineofficieren. Deze kinderen dienen zich in bijzondere mate te onderscheiden maar die zonder financiële hulp hun verdere studie niet kunnen vervolgen.
De studiebeurzen worden bij voorkeur verstrekt in de vorm van renteloze voorschotten.

Aanvragen
Een lening kan alleen schriftelijk worden aangevraagd bij de secretaris van de Stichting Lansberg Studiefonds door tussenkomst van het secretariaat van de KVMO: tel. 070-3839504, mail:

Ledenvoordelen

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04