Lid worden

Het lidmaatschap van de KVMO staat open voor:

  • officieren van de Koninklijke marine, zowel in actieve als buiten dienst;
  • in opleiding zijnde aspirant-officieren van de Koninklijke marine.

Als buitengewoon lid kunnen tot de vereniging toetreden:

  • nabestaanden van bovengenoemde leden;
  • middelbaar en hoger burgerpersoneel van Defensie;
  • officieren van andere krijgsmachtdelen en NAVO-partners;
  • op voordracht benoemde leden.

De vermelde contributiebedragen zijn bruto bedragen die met het salaris worden verrekend.
Heeft u vragen over uw KVMO lidmaatschap neem dan contact op met het secretariaat van de KVMO.

N.B. voor het geval u, overigens overhoopt, mocht besluiten het lidmaatschap van de KVMO te beëindigen, dan wijzen wij u erop dat dit, conform de statuten, pas met ingang van het volgende kalenderjaar kan worden geëffectueerd.

Ik word lid van de KVMO

(*) = verplichte velden

Welke aanhef kunnen wij gebruiken?

Ongeldige invoer

Wat zijn uw voorletters?

Wat is uw voornaam?

Wat is uw achternaam?

Wat is uw huisadres?

Wat is uw postcode?

Wat is uw woonplaats?

Wat is uw telefoonnummer?

Graag een (geldig) emailadres hier invullen

Wat is uw geboortedatum?

Wat is uw rang?

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

dit staat links bovenaan op uw salarisstrook

Bent u veteraan?

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Welk lidmaatschap wenst u?

Hoe wilt u betalen?

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

De contributie van de KVMO wordt via automatische incasso geïnd. Met het versturen van dit ingevulde formulier geeft u de KVMO toestemming de contributie van het door u opgegeven IBAN nummer af te schrijven.
Met het versturen van dit formulier geeft u de KVMO toestemming de gegevens op dit formulier uitsluitend te gebruiken ten behoeve van de KVMO.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoerLedenvoordelen

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04