Colofon

Het Marineblad verschijnt 8 keer per jaar.

ISSN
0025-3340

Uitgever
Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

Hoofdredactie
KLTZ R.O.P. Pulles EMSD
dhr. C.B. Naafs

Eindredactie
dhr. C.B. Naafs

Artikelencommissie
KLTZ Y.A. van Beusekom
drs. A.A. Bon
LTZ1 (TD) ing. J.M.T. Bongartz
KLTZ (LD) mr. dr. M.D. Fink
KLTZ (TD) F.G. Marx MSc.
LTZ1 (TD) dr. ir. W.L. van Norden
dr. A.J. van der Peet
KOLMARNS R.A.J. de Wit

Medewerkers
KLTZ (TD) H. Boomstra
Mw. drs. Z. Borgeld-Guman
prof. dr. T.B.F.M. Brinkel
LTZ1 B. van der Kraats

Adres redactie
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag
Kamer 0.20
Tel. 070 - 383 95 04

www.kvmo.nl

Vormgeving
Frank de Wit
Tel. 038 - 455 17 54

Drukwerk
Wilco Art Books
Vanadiumweg 8
3812 PZ Amersfoort

Advertenties
Bas Naafs
T: 06-59815466
E:

Abonnementsprijs
Voor leden van de KVMO is het Marineblad gratis
Niet-leden betalen €49,50 (NL) of €69,50 (buitenland)

Adreswijziging
Zo tijdig mogelijk schriftelijk doorgeven aan:
Secretariaat KVMO

Copyright Marineblad
Overname van artikelen is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder uitdrukkelijke vermelding van de bron.
Artikelen in het Marineblad vertolken niet noodzakelijk de visie van het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren of van de redactie. De inhoud van artikelen blijft geheel voor verantwoording van de auteur(s). 

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04