Marineblad

Het Marineblad is al meer dan 125 jaar het vakblad
voor marineofficieren en professionals in de maritieme sector!


Leden van de KVMO ontvangen het Marineblad gratis. Bent u geen lid, maar wel geïnteresseerd in interviews, columns, opiniestukken en historische bijdragen en achtergrondartikelen over actuele ontwikkelingen bij Defensie/Koninklijke Marine? Word abonnee en ontvang 8 keer per jaar het Marineblad.Laatste nummer Marineblad

 • Mei 2019
  Mei 2019
  In dit nummer:

  • In het kader van 75 jaar bevrijding van Nederland beschrijft LTKOLMARNS De Wit in zijn artikel 'De amfibische doctrine van D-Day' de ontwikkeling van de amfibische doctrine in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten in de lange aanloop naar operatie Neptune; de codenaam voor deze amfibische aanval, waarmee de bevrijding van Europa begon.
  • In 'Future Littoral Operating Concept ' lichten LTKOLMARNS Van Dijk en Thomeer het gedachtengoed toe mbt het opereren in kustgebieden. Daarnaast schetsen ze 9 ontwikkelpunten om in de toekomst succesvol invulling te geven aan interventies in 'the littoral'.
  • Marina Horseling BA e.a. licht in het artikel 'Riskante risicobeslissingen door marine-professionals?' haar onderzoek toe naar de denkreflexen bij risicomanagement bij averij en brand aan boord van marineschepen.
  • Ook opgenomen in dit Marineblad is de Beschrijvingsbrief 2019
  • Meldt u zich voor 28 mei aan voor de Algemene Vergadering van 13 juni a.s..    Dit kan via de rode button op de homepage, of via deze link


Woelige Baren20150511coverwoeligebaren
Ter gelegenheid van de 125e jaargang van het Marineblad is in november 2015 de bijzondere jubileumuitgave 'Woelige Baren' verschenen.
Gratis voor alle KVMO-leden en abonnees van het Marineblad.

Wilt u 'Woelige Baren' ook ontvangen? Lees hier meer over de samenstelling en de wijze van bestellen.125e jaargang in 2015125logo
Op 1 mei 1886 verscheen het eerste Marineblad, als ‘bijblad’ bij de Verslagen van de ‘Vereniging tot behandeling van de op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen’, voorloper van de KVMO.

Tussen 1943 en 1947 is het Marineblad niet verschenen, vandaar dat 2015 de 125e jaargang is. 


Archief
Het gedigitaliseerde archief van het Marineblad gaat terug tot 2006. 
Van de Marinebladen tussen 1995 en 2006 kunnen de inhoudsopgaven hier worden aangevraagd.
Marinebladen van 1886 t/m 1939 kunnen worden gedownload via de Koninklijke Bibliotheek.

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04