Marineblad

Het Marineblad is al meer dan 125 jaar het vakblad
voor marineofficieren en professionals in de maritieme sector!


Leden van de KVMO ontvangen het Marineblad gratis. Bent u geen lid, maar wel geïnteresseerd in interviews, columns, opiniestukken en historische bijdragen en achtergrondartikelen over actuele ontwikkelingen bij Defensie/Koninklijke Marine? Word abonnee en ontvang 8 keer per jaar het Marineblad.Laatste nummer Marineblad

 • Februari 2018
  Februari 2018 Op 15 januari jl. heeft prof. dr. Theo Brinkel met het uitspreken van zijn oratie ‘Moraliteit, beleid en weerbaarheid. Een verkenningsmissie.’ het hoogleraarsambt aanvaard van de KVMO-leerstoel Militair Maatschappelijk Studies
  aan de Universiteit Leiden. In zijn oratie stelt hij: ‘Nederland moet zich niet isoleren, maar een actieve en betrouwbare internationale partner zijn. Het gaat daarbij om “onze”manier van leven en onze waarden die vooral in de overlevering, in het verleden, gevonden worden.’ Hij is bang dat 'we in het Westen iets van onszelf verliezen, als we de universaliteit van  democratie, mensenrechten, rechtsstaat, laten varen en daardoor minder weerbaar worden'.

  ‘En als we er zelf niet meer in geloven, kunnen we dan nog wel de morele kracht opbrengen om de lasten van onze eigen verdediging te dragen? Durven we militairen op pad te sturen als we er niet ten volle van overtuigd zijn dat zij hun leven inzetten voor de goede zaak?’

  Het zijn Indringende vragen. In het Marineblad staat een sterk ingekorte versie van de oratie. Via kan de volledige oratie worden opgevraagd, zolang de voorraad strekt. Vermeld in de mail uw volledige naam en adres.

  In zijn artikel ‘Terug naar het hoogste geweldspectrum?’ vraagt KLTZ (LD) mr. dr. Martin Fink zich af of we ons nog wel bewust zijn van de juridische spelregels (zeeoorlogsrecht) van het hoogste geweldspectrum. De kans dat onze marine bij een (internationaal) gewapend conflict betrokken raakt neemt toe en hij is van mening dat niet alleen Defensie maar ook andere departementen zich op de juridische aspecten moeten voorbereiden.

  Download hier het artikel van dr. Jaap de Kam, inclusief de voetnoten>>


Woelige Baren20150511coverwoeligebaren
Ter gelegenheid van de 125e jaargang van het Marineblad is in november 2015 de bijzondere jubileumuitgave 'Woelige Baren' verschenen.
Gratis voor alle KVMO-leden en abonnees van het Marineblad.

Wilt u 'Woelige Baren' ook ontvangen? Lees hier meer over de samenstelling en de wijze van bestellen.125e jaargang in 2015125logo
Op 1 mei 1886 verscheen het eerste Marineblad, als ‘bijblad’ bij de Verslagen van de ‘Vereniging tot behandeling van de op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen’, voorloper van de KVMO.

Tussen 1943 en 1947 is het Marineblad niet verschenen, vandaar dat 2015 de 125e jaargang is. 


Archief
Het gedigitaliseerde archief van het Marineblad gaat terug tot 2006. 
Van de Marinebladen tussen 1995 en 2006 kunnen de inhoudsopgaven hier worden aangevraagd.
Marinebladen van 1886 t/m 1939 kunnen worden gedownload via de Koninklijke Bibliotheek.

KVMO *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: