Mei 2019

In dit nummer:

  • In het kader van 75 jaar bevrijding van Nederland beschrijft LTKOLMARNS De Wit in zijn artikel 'De amfibische doctrine van D-Day' de ontwikkeling van de amfibische doctrine in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten in de lange aanloop naar operatie Neptune; de codenaam voor deze amfibische aanval, waarmee de bevrijding van Europa begon.
  • In 'Future Littoral Operating Concept ' lichten LTKOLMARNS Van Dijk en Thomeer het gedachtengoed toe mbt het opereren in kustgebieden. Daarnaast schetsen ze 9 ontwikkelpunten om in de toekomst succesvol invulling te geven aan interventies in 'the littoral'.
  • Marina Horseling BA e.a. licht in het artikel 'Riskante risicobeslissingen door marine-professionals?' haar onderzoek toe naar de denkreflexen bij risicomanagement bij averij en brand aan boord van marineschepen.
  • Ook opgenomen in dit Marineblad is de Beschrijvingsbrief 2019
  • Meldt u zich voor 28 mei aan voor de Algemene Vergadering van 13 juni a.s..  
Meer in deze categorie: « Maart 2019 Juli 2019 »

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04