Marineblad nr. 2 2020

Marineblad nr. 2 2020
In het maartnummer van het Marineblad schrijft Alexander Bon over het Turks-Libische energieakkoord en de geopolitieke gevolgen daarvan voor de landen rond de Middellandse Zee. In het artikel 'Volle kracht vooruit naar een hybride toekomst!' belichten Rinze Geerstma en Arthur Vrijdag de innovaties op het gebied van hybride scheepsvoortstuwing.

Lees ook het indrukwekkende verhaal over Doris Miller, geschreven door Onno Borgeld. Het nieuwe vliegkampschip van de US Navy zal naar deze schepeling worden vernoemd. 

Ook in dit Marineblad: de Beschrijvingsbrief 2020
 
En natuurlijk de columns van Marc de Natris, Sergei Boeke, Jonathan Holslag en Berend van de Kraats.


logo130 marinebladDit jaar bestaat het Marineblad 130 jaar!
Terwijl de KVMO als vereniging dit jaar al weer 137 jaar bestaat is haar uitgave 'Marineblad' begonnen aan de130ste jaargang.

De oorzaak van dit leeftijdsverschil van 7 jaar: de KVMO is op 10 april 1883 opgericht. Drie jaar later, op 1 mei 1886 verscheen het eerste Marineblad, als ‘bijblad’ bij de Verslagen van de ‘Vereniging tot behandeling van de op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen’ (voorloper van de KVMO).

Tussen 1943 en 1947 is het Marineblad niet verschenen. Vandaar dat het aantal jaargangen van het Marineblad 7 jaar 'achterloopt' op het bestaan van de KVMO.

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04