Marineblad nr. 3 2020

Marineblad nr. 3 2020
In het meinummer aandacht voor 75 jaar vrijheid. In het artikel 'Final Flight' van dr. Erwin van Loo (NIMH) staat marinevlieger Nic Guilonard centraal, de laatste Nederlandse marineman die sneuvelde bij de strijd in Europa. Zijn vliegtuig stortte op 20 april 1945 neer in een bos in Denemarken, tijdens het uitvoeren van een anti submarine patrol.

In 'Het hedendaagse maritiem denkvermogen' pleiten LTZ1 Matthijs Ooms MA MSc, LTZ1 dr. Roy de Ruiter, LTZ1 Welmer Veenstra MA en KLTZ (LD) Joris ten Berg MA voor het investeren in de versterking van het maritieme denkvermogen op alle drie niveaus van militair optreden: strategisch, operationeel en tactisch.
 
En natuurlijk de columns van Marc de Natris, Sergei Boeke, Jonathan Holslag en Berend van de Kraats. Nieuw in dit Marineblad is de column van Theo Brinkel, KVMO hoogleraar Militair-maatschappelijke studies aan de Universiteit Leiden.


logo130 marinebladDit jaar bestaat het Marineblad 130 jaar!
Terwijl de KVMO als vereniging dit jaar al weer 137 jaar bestaat is haar uitgave 'Marineblad' begonnen aan de130ste jaargang.

De oorzaak van dit leeftijdsverschil van 7 jaar: de KVMO is op 10 april 1883 opgericht. Drie jaar later, op 1 mei 1886 verscheen het eerste Marineblad, als ‘bijblad’ bij de Verslagen van de ‘Vereniging tot behandeling van de op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen’ (voorloper van de KVMO).

Tussen 1943 en 1947 is het Marineblad niet verschenen. Vandaar dat het aantal jaargangen van het Marineblad 7 jaar 'achterloopt' op het bestaan van de KVMO.

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04