Marineblad nr. 5 2020

Marineblad nr. 5 2020
In het augustusnummer van het Marineblad onder meer de volgende artikelen:

 
Tevens aandacht voor de online editie van de Johan de Witt Conferentie, de opening van de Marineclub na de verbouwing en de laatste bijdrage over ‘75 jaar vrij’.
 

Lees hier de columns van:
logo130 marinebladDit jaar bestaat het Marineblad 130 jaar!
Terwijl de KVMO als vereniging dit jaar al weer 137 jaar bestaat is haar uitgave 'Marineblad' begonnen aan de130ste jaargang.

De oorzaak van dit leeftijdsverschil van 7 jaar: de KVMO is op 10 april 1883 opgericht. Drie jaar later, op 1 mei 1886 verscheen het eerste Marineblad, als ‘bijblad’ bij de Verslagen van de ‘Vereniging tot behandeling van de op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen’ (voorloper van de KVMO).

Tussen 1943 en 1947 is het Marineblad niet verschenen. Vandaar dat het aantal jaargangen van het Marineblad 7 jaar 'achterloopt' op het bestaan van de KVMO.

KVMO  |  Koninginnegracht 19, 2514 AB, Den Haag   |  070 - 383 95 04